I Skol-IF idrottar barn och unga på egna villkor

Rekommendationer till alla inom Skolidrottsförbundet angående Covid-19

Skol-IF

Föreningen av unga, för unga.

Skoljoggen

Sveriges största rörelsefest.

Utbildning

Utbilda unga som leder unga.

Tävling

Tävla på nya sätt.