Hitta!
Generic filters

Utbilda ledare

Utbildning är en viktig del av Skolidrottsförbundets verksamhet och förbundet strävar efter att vara idrottens ledande ledarskola. Alla medlemmar ska ges möjlighet till relevant utbildning och förbundet har därför tagit fram Unga leder unga, ett utbildningsmaterial som är unikt inom idrottsrörelsen.

Just nu pågår arbetet med att digitalisera hela utbildningsmaterialet och lanseringen av den nya digitaliserade utbildningsplattformen är planerad till april 2020.

För mer information

Louise Hagström