fbpx

Välta flaska

Välta flaska är en del av Skolboule.

Fyll flaskan ungefär till hälften med vatten och placera den stadigt, ungefär 6 meter från kastringen.

Ställ upp i kö. En i taget försöker deltagarna med ett kasta att skjuta omkull flaskan med klotet. Spelaren hämtar tillbaka klotet och ställer tillbaka flaskan om den vält eller flyttat sig. Nu är det nästa spelares tur.

Träff av flaskan utan att den välter ger 1 poäng. Om spelaren lyckas välta flaskan ger det 2 poäng. Försök att nå 10 poäng!

  • Enskilt
  • Mindre grupp
  • Större grupp
  • Skolgården
  • Spel

Prenumerera på vårt månadsbrev och få fler tips från Skolidrottsförbundet.