fbpx

Anläggningsbidrag

Det kanske inte är jättevanligt för skolidrottsföreningar att bygga egna anläggningar. Men det är fullt möjligt och det finns också flera exempel på hur skol-IF tillsammans med till exempel skolan eller andra idrottsföreningar eller kommunen är med och finansierar ett bygge.

Skolidrottsföreningar har precis som andra idrottsföreningar som tillhör Riksidrottsförbundet möjlighet att söka anläggningsbidrag hos Distriktsidrottsförbunden inom Riksidrottsförbundet. Övergripande riktlinjer för anläggningsbidraget är:

1. Bidrag kan sökas av till RF anslutna idrottsföreningar. Satsningar kan ske mellan flera idrottsföreningar och/eller andra samverkanspartners.

2. Huvudsyftet med bidraget är att skapa aktivitetsytor och idrottsmiljöer som genererar idrottsaktiviteter för barn och ungdomar. Bidrag kan även utgå till anläggnings- och idrottsmiljöprojekt som främjar tillgänglighet för funktionshindrade, jämställdhet, jämlikhet, miljö, klimat och säkerhet.

3. Bidrag kan även utgå till om- och tillbyggnad av idrottsmiljöer som skapar aktivitetsytor. Bidrag lämnas inte till löpande eller periodiskt underhåll.

4. Anläggning ska ägas eller disponeras av föreningen, av föreningen majoritetsägt bolag eller sammanslutning av föreningar i till exempel föreningsallians i minst tio år.

5. Stor öppenhet ska visas för nytänkande och alternativa former av idrottsmiljöer såsom året runt användning, multifunktioner och spontanidrott. Inte minst när det gäller att främja åtgärder enligt punkt 2. Det kan också vara att främja öppna idrottsaktiviteter och/eller större möjligheter att påbörja sitt idrottande i ungdomsåren och/eller öka attraktionskraften för att behålla redan aktiva ungdomar högre upp i åldrarna.

6. Bidrag kan beviljas även för investeringar som krävs för att anläggningen och idrottsmiljön används på bästa sätt. Tränings-, tävlings- och individuella redskap och utrustning får finansieras på annat sätt.

Det finns också möjligheter att söka bidrag hos Arvsfonden för att bygga nya lokaler eller renovera lokalerna för att utveckla föreningens verksamhet.