fbpx

Årsavgift till förbundet

Årsavgiften faktureras från Skolidrottsförbundet till respektive förening. Under årets första kvartal faktureras de föreningar som varit medlemmar året före för medlemsavgiften för innevarande år.

Årsavgiften till Skolidrottsförbundet är 700 kronor.

Först när föreningen är godkänd av oss och RF samt medlemsavgiften är betald kan en förening delta i förbundets aktiviteter som skol-DM och skol-SM och söka LOK-stöd samt bidrag från Idrottslyftet.

Kom ihåg att uppge fakturanummer när ni betalar er faktura.

Fakturaadresser
Om ni vill ha era fakturor skickade till kommunen eller annan betalningsmottagare så går det bra. Detta behöver ni då anmäla direkt till henrik.alfredsson@rf.se.
Glöm inte ange ert föreningsnummer.

För de skolidrottsföreningar som vill vidarefakturera avgifterna till t.ex. kommun eller skola, finns en mall som ni kan använda och den finns här. Förklaring till hur man fyller i mallen finns här. Fakturan skrivs ut och skickas till betalande kommun eller skola.

Kontakta gärna Skolidrottsförbundet vid frågor och funderingar, tel: 08-699 61 82 , e-post: henrik.alfredsson@rf.se.