Hitta!
Generic filters

Förbundet

Hitta!
Generic filters

Att söka projektmedel

Förbundet

Att söka projektmedel

Vill ni driva projekt inom er skol-IF? Här får ni tips på vad ni ska tänka på inför och efter ett projekt samt var ni kan söka bidrag från. Behöver ni vägledning eller stöd i när ni ska skriva projektplan eller lämna in en projektansökan kan ni alltid ta kontakt med er föreningsutvecklare eller vara med på den digitala utbildningen den 17  september.

Digital utbildning

Vi på Skånes skolidrottsförbund bjuder in till en digital utbildning där ni får en genomgång på vad ni ska tänka på inför ett projekt. På den utbildningen kommer ni även få tillfälle att ställa frågor.

17 september kl.16.00-17.00 

Anmälan: Anmäl dig via din föreningstvecklare eller skicka sms eller mail till Jasmine. Därefter får ni en länk som kopplar upp er till utbildningen.
tel: 0793-009363
mail: jasmine.wahlstrom@skolidrott.se

Vad ska vi tänka på när vi söker projektmedel?

Tänk på att söka för ett projekt längre fram i tiden, minst tre månader framåt. Att driva ett projekt kräver engagemang under en längre period och när ni ska genomföra det behöver ni ha kvar samma glöd och driv som ni hade när ni skrev ansökan. När ni gjort aktiviteten eller aktiviteterna som ingår i projektet finns det även uppgifter som behöver göras efteråt. Tänk på detta när ni påbörjar er projektansökan.

Innan ansökan

Innan ni börjar skriva ansökan är det viktigt att ni har en ide. Är ni peppa inför att göra något utan att veta exakt vad ni ska göra? Då är det viktigt att ni har en workshop eller träff där när brainstormar fram en ide och därefter kan ni börja skriva en ansökan. För att veta om en ide är tillräckligt genomtänk kan ni ställa er frågorna:

 • Är detta något som är utanför vår ordinarie verksamhet?
 • Kommer detta leda till en positiv utveckling för vår skol-IF?
 • Har vi en tydlig målgrupp?
 • Har vi engagemang nog för att driva och genomföra detta projektet i flera månader?

Svarar ni ja på alla frågor så är ni redo för nästa steg

Ansökan

Alla bidragsgivare har olika ansökningsblanketter eller portaler. Ibland krävs det att ni skriver ansökan genom deras formulär och ibland krävs det att ni skriver det utifrån i en egen mall. Att skicka i en ansökan är aldrig en garanti att ni får bidraget så påbörja inte projektet förrän ni fått beviljade medel.

I en projektplan ska ni ha med följande rubriker:

 • Projektnamn = vad heter projektet?
 • Projektägare = Vem driver projektet?
 • Bakgrund = varför behövs projektet?
 • Genomförande = hur ska ni genomföra projektet?
 • Tidsplan = vad som ska hända och när det ska ske
 • Målgrupp= vem vänder sig projektet till?
 • Mål och syfte = vad ska ni uppmå?
 • Budget = vad kommer allt kosta?

Genomförande

Om ni blir beviljade projektmedel är det viktigt att ni följer er projektplan. Om någonting ändras eller förutsättningarna ser annorlunda ut ska ni ta kontakt med era bidragsgivare. Dokumentera genomförandet t ex genom fota och filma från er aktivitet eller sammanställ hur många deltagare.

Efter projektet

När ni har genomfört projektet måste ni slutrapportera. Har ni dokumenterat ordentligt blir slutrapporten lättare att göra. Håll koll på ert sista datum för slutrapport och var noggranna när ni skriver och skickar in. Är slutrapporten inte komplett kan bidragsgivaren kräva tillbaka pengarna för projektet.

Projektbidrag att söka

Det finns flera olika bidrag att söka och du kan söka för samma projekt från flera olika bidragsgivare.

Skolidrottsförbundet

Skolidrottsförbundet har flera olika bidrag ni kan söka. Här kan ni söka projektmedel för olika ändamål, det vill säga att bidragen fokuserar på olika teman och ämnen. De bidrag som finns är:

 • Utveckla föreningsmiljön
 • Bygga Broar
 • Evenemang för rörelseglädje och gemenskap
 • Nystartsbidrag

För att läsa mer om de olika projektbidragen och för att söka gå in på: https://skolidrott.se/projektstod/ 

RF/SISU Skåne

Via RF/SISU Skåne kan ni söka medel för att utveckla er skolidrottsförening. Likt Skolidrottsförbundet har RF/SISU Skåne olika potter med bidrag som riktar sig till olika teman.

 • Idrottssvaga områden
 • Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten
 • Utbildade barn- och ungdomsledare
 • Bibehålla verksamhet under coronarestriktionerna, läs mer här >>

Vill ni söka härifrån kan ni ta kontakt med er idrottskonsulent från RF/SISU Skåne. Är ni osäkra på vem som är er idrottskonsulent kan ni alltid fråga er föreningsutvecklare så hjälper hen er.

Kommunala bidrag

Gå in på er kommuns hemsida och se om det finns lokala bidrag att söka. I kommuner kan ni via Kultur-och fritidsförvaltningen söka bidrag för att arrangera projekt i sin ort. Har ni svårt att hitta på hemsidan kan ni alltid ringa kommunens växel och fråga om kommunen har projektmedel för föreningar