fbpx

Att vara vuxenstöd

Rollen som vuxen i en barn- och ungdomsorganisation innebär att vara en stöttepelare och vägvisare. I de flesta fall är det en förutsättning med ett vuxenstöd i Skol-IF för att få en bra verksamhet.

Vuxenstödet är den som ska hjälpa och stötta ungdomarna i deras arbete i skolidrottsföreningen. Det gäller såväl i det organisatoriska som att se till att ungdomarna får den ledarutbildning som är nödvändig för att nå ett gott resultat.

Vuxenstödet kan med sitt engagemang skapa den goda grund som ungdomarna behöver för att känna uppskattning, ansvar och vilja till utveckling av sin skol-IF. Våga släppa taget och lita på ungdomarnas driv och engagemang i föreningen.

Vuxenstödet är den person som finns till hjälp varje dag för medlemmarna i föreningen.

Fakta vuxenstöd

–  ansvarar oftast för ekonomi som person över 18 år.
–  
ger en kontinuitet och trygghet i föreningen.
 – får unga organisations- och aktivietetsledare att ta ansvar.
 – får unga organisations- och aktivietetsledare att förstå att det är “deras grej”.
 – påminner, stöttar, uppmuntrar och bygger självförtroende.
 – är ett bollplank, är tillgänglig, någon att fråga.

TIPS!
Vill du ha pepp och inspiration kring din roll som vuxenstöd/pedagogisk föreningsutvecklare ta kontakt med andra skol-IF alt. er verksamhetsutvecklare som kan hjälpa dig vidare.