fbpx

Beach catch volley

Spelets idé: två lag spelar mot varandra genom att kasta en boll över ett nät (lina). Bollen skall fångas, passas och returneras. Man kan spela med 2,3, eller 4 spelare. Näthöjden kan anpassas efter spelarnas längd eller ålder.  Ca 1.55 till 2.00 m högt.

Spelgången: Spelet startar med en serve, d.v.s. bollen kastas från servelinjen över nätet / linan) – en spelare i motståndarlaget  f å n g a r bollen innan denne vidrör marken – passar bollen till centerspelaren, som i sin tur passar åt höger eller vänster spelare, som avslutar spelgången med ett kast över nätet (linan) med eller utan upphopp.

Varje fel  ger en poäng, men servande lag mister serverätten.