fbpx

Befrielse från deklaration

Skolidrottsföreningen har möjlighet att ansöka om fem års deklarationsbefrielse. Se länken

Förenklade regler endast för föreningar som är medlemmar i Svenska Skolidrottsförbundet!

Observera att nystartade föreningar inte kan ansöka om deklarationsbefrielse.

Exempel på hur ni kan skriva, (skrives på ett vanligt papper)

”XX skol-IF har funnits sedan 19XX. Då föreningens ekonomiska omsättning är ringa ansöker vi om deklarationsbefrielse. Föreningen har stadgar som överensstämmer med Svenska Skolidrottsförbundets och Riksidrottsförbundets normalstadgar för idrottsföreningar. Föreningens styrelse utgörs av följande personer: Förnamn Efternamn, adress, Förnamn Efternamn, adress, Förnamn Efternamn, adress, Förnamn Efternamn, adress.”

Bifoga om möjligt ett årsmötesprotokoll eller ett styrelsemötesprotokoll som visar vilka som just nu ingår i föreningens styrelse.

För snabbast möjliga hantering har tre skattekontor utsetts för behandling av ansökningar om organisationsnummer för skolidrottsföreningar. Dessa hittar du här. Blanketten skicka du i kuvert till det kontor som din förening tillhör. 

Om ansökan godkänns slipper föreningen deklarera de kommande fem åren. Deklarationsfriheten kan därefter förlängas. Kom ihåg att kontakta Skatteverket om adressen till föreningen skulle ändras, om ni får en mer omfattande ekonomisk omsättning eller om föreningen läggs ner.

Ansökan om befrielse från deklaration, blankett SKV2501, följ denna länk.