Hitta!
Generic filters

Begäran om utträde

Det här formuläret fyller ni i om ni önskar upphöra som förening eller gå ur Svenska Skolidrottsförbundet. 

Vi ber er observera att ni i och med utträdet förlorar de förmåner som kommer med medlemskapet i Svenska Skolidrottsförbundet och därmed medlemskapet i Riksidrottsförbundet. Exempel på dessa förmåner är möjlighet att söka projektpengar från Idrottslyftet och lokalt aktivitetsstöd (LOK), få stöd från Skolidrottsförbundet och dess distrikt samt Riksidrottsförbundet och dess distrikt, medlemsförsäkringen via Folksam samt att tävla på Skol-KM och DM i förbundets regi. Föreningen förlorar även tillgång till förbundets ledarutbildningar.

Om ni i framtiden skulle vilja ha hjälp att få fart på föreningen igen är ni välkomna att kontakta Svenska Skolidrottsförbundet eller det skolidrottsdistrikt ni tillhör. Kontaktuppgifter finns på skolidrott.se.