fbpx

Behövs personnummer vid LOK-stödsansökan?

Ja. LOK-stödsansökan sker två gånger om året via IdrottOnline men det är klokt att vid varje aktivitetstillfälle direkt närvaroregistrera deltagarna i IdrottOnline. Kontakta Riksidrottsförbundet för information om hantering av personer med skyddad identitet.

För att få LOK-stöd måste deltagarna vara medlem i sin skol-IF och inlagd i föreningens medlemsregister.

På idrottonline.se hittar ni all info om hur ni går tillväga samt hur ni använder den smarta app som finns för LOK-stödsregistrering.