fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Beslut om Förbundsmötet för att begränsa spridningen av Corona-viruset

Det är viktigt att Skolidrottsförbundet tar sitt samhällsansvar och bidrar med vad vi kan för att begränsa spridningen av Corona-viruset. Skolidrottsförbundet har därför idag fattat beslut om att skjuta upp Förbundsmötet till hösten 2020.

Skolidrottsförbundet tycker det är viktigt att Förbundsmötet genomförs fysiskt ur både ett demokratiskt och ett socialt perspektiv. Att genomföra Förbundsmötet helt eller delvis digitalt är därför ett alternativ som medvetet valts bort.

Demokratiskt är det viktigt att så många deltagare som möjligt känner sig trygga med att delta på det fysiska mötet. Tills vidare planeras därför Förbundsmötet att genomföras tidigast i början av hösten 2020 beroende på allmänna rekommendationer från sakkunniga myndigheter.

Beslutet gäller även den planerade ungdomsträffen i samband med Förbundsmötet.

Mer information om datum för genomförande av Förbundsmötet kommuniceras så snart som möjligt under våren.

Alla handlingar och praktisk information inför Förbundsmötet finns på https://skolidrott.se/forbundsmote/ och uppdateras allt eftersom.

Vi är medvetna om att förflyttning av förbundsmötet till hösten 2020 innebär ett stadgebrott, §22. Riksidrottsförbundets jurister rekommenderar dock, utifrån den situation som råder, att senarelägga årsmötet alternativt genomföra årsmötet digitalt. Utifrån ett demokratiskt perspektiv bedömer Riksidrottsförbundets det lämpligast att flytta årsmötet. Med denna rekommendation som grund och vår vilja att ta så stort samhällsansvar som möjligt togs beslutet att flytta förbundsmötet trots det stadgebrott det innebär.

Frågor om Förbundsmötet besvaras av:

Thekla Hall
thekla.hall@skolidrott.se
076-69 50 517

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.