fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Så här gör ni för att bilda Skol-IF

Det räcker att ni är några som vill idrotta och som vill göra det tillsammans under organiserade former och bestämmer att ni är en förening och vad ni ska heta. För att sedan bli medlem i Skolidrottsförbundet krävs också lite administration.

Steg 1 – Bilda förening

Först skapar ni ett dokument där ni skriver vad som ska gälla i er förening, det dokumentet kallas stadgar

Skolidrottsförbundet har tagit fram ett förslag på hur stadgar kan se ut. Använd gärna dessa för inspiration och idéer. Om ni vill så går det även att använda förslaget rakt av men var ändå noga med att det som står passar in på er förening (glöm inte att fylla i luckorna i stadgarna; namn på föreningen, när stadgarna är fastställda samt §19 & §21).

Tänk på att det måste framgå av föreningens namn att det är en skolidrottsförening, exempelvis Haga skol-IF eller Hagaskolans IF för att föreningen senare ska kunna bli medlem i Skolidrottsförbundet.

Stadgarna beslutas om vid ett bildandemöte där ni i punktform skriver vad som händer och vad ni beslutar under mötet. Här finns en länk till ett exempel på ett bildandeprotokollGlöm inte att skriva under bildandeprotokollet! Skriv under, scanna in/fota av och bifoga.

En bra idé kan vara att ha en arbetsgrupp som redan innan bildandemötet tar fram ett förslag på stadgar samt frågar runt på skolan vilka som vill vara medlemmar och bjuder in dessa till ett bildandemöte. När mötet är avslutat ska föreningen ha fått ett namn, stadgar ska vara fastslagna och föreningen ska ha valt en styrelse som ansvarar tills vidare.

Förslag på normalstadgar 
Exempel på bildandeprotokoll 

Steg 2 – Ansök om medlemskap i Skolidrottsförbundet

Ansökan görs digitalt till Riksidrottsförbundet (RF). För att ansökan ska vara komplett måste ni bifoga protokoll från bildandemötet samt föreningens antagna stadgar.

Om ni inte ansökt om organisationsnummer själva ser ni till att klicka i rutan i ansökningsformuläret där det står att RF vidarebefodrar er ansökan till Skatteverket.

När ni har fyllt i ansökan och skickat in bildandeprotokoll och stadgar samt tilldelats ett organisationsnummer av Skatteverket får ni ett välkomstbrev att ni blivit medlemmar. Medlemskapet behövs exempelvis för att få delta på tävlingar arrangerade av förbundet samt för att få ekonomiskt stöd i form av LOK-stöd och Idrottslyftsmedel. En skol-IF kan delta i alla Skolidrottsförbundets arrangemang.

Ansök om medlemskap

Steg 3 – Öppna upp föreningens Idrottonline-sida

Föreningens Idrottonline-sida används för kommunikation mellan föreningen och Skolidrottsförbundet men också för att föreningen på ett enkelt sätt ska kunna sköta sitt medlemsregister och söka bidrag.

I IdrottOnline söker ni LOK-stöd samt Idrottslyftsmedel. Här finns även ert medlemsregister som måste fyllas i med medlemmarnas namn och fullständiga personnummer. När ni gör detta kan ni vara säkra på att era medlemmar är försäkrade på era skol-IF aktiviteter.

Det är viktigt att ni håller er flik ”Föreningsinfo” uppdaterad med rätt kontaktuppgifter till administrativt ansvarig person och styrelsen i IdrottOnline.

Aktivera IdrottOnline 

Steg 4 – Medlemsavgift och plus- eller bankgiro

Så fort ni har fått ert organisationsnummer kan ni öppna ett plus- eller bankgiro. Så fort ni har detta klart mejlar ni det till lok@rfsisu.se så läggs det in i er IdrottOnline-sida.

När ni skaffat ett eget plus- eller bankgiro kan föreningen ansöka om LOK-stöd och andra bidrag genom IdrottOnline.

När föreningen blivit medlem i Skolidrottsförbundet ska Skol-IF betala den årliga medlemsavgiften (gäller för kalenderår).

Läs mer om plus-bankgiro här https://skolidrott.se/plus-eller-bankgiro/