fbpx

Corner ball

Spelets idé: Två lag spelar eller tävlar mot varandra

Spelredskap: En fotboll

Spelplan ute En del av en fotbollsplan

Spelplan inne:Hela handbollsplanen Avståndet mellan varje ”utebo” anpassas efter ålder resp. åk.

Genomförande:Innelaget står i nummerordning och gör en ”cornerkick” så långt och så högt man kan. Efter ”hörnsparken” ska spelaren springa motsols runt spelplanen. Efter sista uteboet är löpningen avslutad.

OBS! ”Hörnsparken” går inte om, ifall bollen hamnar utanför spelplanens linjer.