fbpx
Hitta!
Generic filters

LOK-Stöd

LOK-stöd står för lokalt aktivitetsstöd och kan sökas hos såväl staten som kommunen. På denna sida beskrivs enbart det statliga LOK-stödet. För det kommunala LOK-stödet skiljer sig reglerna från kommun till kommun.

Genom LOK-stödet kan föreningen få in mycket pengar till föreningen så ta möjligheten att ansöka om LOK-stöd. Se räkneexemplet längre ner.

LOK-stöd ansöks utifrån föreningens aktiviteter och för att LOK-stöd ska beviljas måste aktiviteten uppfylla kraven enligt RF:s föreskrifter om statligt LOK-stöd.

Sammanfattningsvis kan man säga att en aktivitet ska:
– pågå minst 60 minuter,
– ledas av minst en ledare som fyllt 13 år
– ha minst tre och högst 30 deltagare,
– innehålla en gemensam samling och avslutning

För att föreningen ska ha rätt att ansöka om LOK-stöd ska den vara medlem i ett specialidrottsförbund som är anslutet till RF, till exempel Skolidrottsförbundet.

 

Aktiviteter under skoltid

Många Skol-IF håller aktiviteter för sina medlemmar under den tid då medlemmarna går i skolan eller på fritids (härefter kallar vi det skoltid). Det finns ingen regel i RF:s föreskrifter som innebär att en förening inte kan söka LOK-stöd för aktiviteter som genomförs under skoltid men det finns en del saker som föreningen behöver tänka på för att LOK-stöd ska beviljas.

 

Ledare

Det måste vara Skol-IF, och inte skolan eller fritids, som arrangerar aktiviteten. För att avgöra detta tittar LOK-stödsgruppen till exempel på vem som leder aktiviteten. Om ledaren är en lärare, fritidspedagog eller annan person anställd på skolan som gör detta på sin arbetstid är det ännu viktigare att ni visar på att detta är er Skol-IF:s aktivitet och inte skolans. Ni kan göra detta genom att skriva ut eleverna från fritids om de går där. Vårt mål är att en skol-IF drivs av unga och har barn och ungdomar som ledare. Se därför till att utbilda era medlemmar i Unga leder unga så att de kan vara aktivitetsledare för de yngre. För att LOK-stöd ska beviljas måste minst en av ledarna vara minst 13 år fyllda. Är era ledare yngre än 13 år föreslår vi att ni både skriver in dessa men även det vuxenstödet som hjälper till/finns i bakgrunden, oavsett och vuxenstödet arbetar på skolan.