fbpx
Hitta!
Generic filters

Utbildning

Unga leder unga 

Unga leder unga innehåller allt som en ung ledare behöver kunna, dels för att kunna leda sig själv och dels kunna leda andra. Boken är indelad i tio kapitel där respektive kapitel innehåller tre spår (grön, blå samt röd) vilka är skrivna för att passa olika åldrar på läsarna. Det gröna spåret är för våra yngsta ledare, 10-12 år, som precis börjat leda och vill veta mer. Det blå spåret är för ledare som kommit en bit på vägen, 13-15 år, och vill veta mer om ledarskap och organisation. För våra äldsta ledare, 16-19 år, finns det röda spåret där fördjupning sker både inom organisations- och ledarskapsområdena.

Ur innehållet

– Skolidrottsförbundet och idrottens organisation
– Mångfald och värderingar
– Ungdomars inflytande och delaktighet
– Praktiskt ledarskap
– Demokrati och fair play
– Föreningskunskap
– Träningslära
– Idrottsskador
– Kost
– Arrangera och engagera