fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Den 16 januari 2020 öppnar ansökan för SDF som vill söka Utvecklingsstöd

Här kommer en uppdatering angående Utvecklingsstödet som ersätter ”Lite mer Lite bättre”.

Ansökningsperioden är 16 januari- 17 februari. Ansökan görs på hemsidan. Förbundsstyrelsen beviljar ansökningar den 7 mars efter underlag från kansliet.

Maxlängd på projektet är 1 år. Starttid för projektperioden kan vara mellan april – juli 2020.

Ett krav för att söka utvecklingsstöd är att SDF-styrelsen gemensamt, vid ett protokollfört styrelsemöte, kommit överens om att söka stödet och för vad. Ett tips är därför att boka in ett styrelsemöte under ansökningsperioden, 16 januari-17 februari, för att lättare kunna ta beslut om ansökan tillsammans med styrelsen.

Ytterligare mejl kommer att gå ut till SDF:en när ansökan öppnas!

Vill du veta mer, ta kontakt med:
Jasmin Krohn
Jasmin.krohn@skolidrott.se
Tel: 0702 600819

Fakta: Vad är utvecklingsstöd och sdfens uppdragsbeskrivning?
Utvecklingsstödet finns för att göra det möjligt för SDF att utveckla sitt arbete med de frågor de ansvarar för. Det kan handla om att prova nya sätt att genomföra en utbildning, utveckla mer inkluderande former för SDF-årsmötet eller ta fram en ny metod för att möta och företräda sina skol-IF. Konkreta exempel kan vara att ha utbildning tillsammans med andra föreningar eller SDF, bjuda på mat/ laga mat tillsammans eller bjuda in en föreläsare för att få fler att delta på årsmötet. Ytterligare exempel kan vara att fortbilda och utveckla SDF-styrelsen.

Stöd ges inte för de kostnader som SDF-bidraget avser eller som omfattas av andra subventioneringar, och ges inte heller till SDF:ets ordinarie eller löpande verksamhet.

Utvecklingsstödet finns för att göra det möjligt för SDF:en att utveckla och hitta nya sätt för hur de jobbar med frågorna inom sin uppdragsbeskrivning

SDF:ens uppdragsbeskrivning är:

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.