fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Den 18 januari 2021 öppnar ansökan för SDF som vill söka utvecklingsstöd

Ansökningsperiod 18 januari- 19 februari. Ansökan görs på hemsidan, https://skolidrott.se/for-sdf/pengar-att-soka/utvecklingsstod/.

På hemsidan kommer det efter årsskiftet även finnas mer ingående beskrivning av kriterier, hur och vilka typer av projekt SDFet kan söka  utvecklingsstöd för.  Nytt för i år är att det finns tak- varje SDF kan max söka för två projekt à 25 000 kr- detta för att undvika att hamna i samma läge som tidigare då ansökningarna i kronor vida översteg befintlig pott. Vi vill även lyfta att SDF kommande period kan söka utvecklingsstöd för befintlig/ etablerad verksamhet och arrangemang men att det då ska finnas ett tydligt nytänk i ansökan. Dessutom vill vi lyfta och uppmuntra SDF som håller på att bygga/starta upp sin styrelse/organisation att söka Utvecklingsstöd för detta.

Förbundsstyrelsen beviljar ansökningar i början av mars efter underlag från kansliet och beslut kommer andra halvan av mars.

Maxlängd på projektet är 1 år. Starttid för projektperioden kan vara mellan april – juli 2021.

Ett krav för att söka utvecklingsstöd är att SDF-styrelsen gemensamt, vid ett protokollfört styrelsemöte, kommit överens om att söka stödet och för vad. Ett tips är därför att boka in ett styrelsemöte under ansökningsperioden, 18 januari-19 februari, för att lättare kunna ta beslut om ansökan tillsammans med styrelsen.

Frågor, mejla: jasmin.krohn@skolidrott.se

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.