Hitta!
Generic filters

Förbundet

Utvecklingsstöd

Utvecklingsstödet finns för att göra det möjligt för SDF:en att utveckla och hitta nya sätt för hur de jobbar med frågorna inom sin uppdragsbeskrivning. Det kan handla om att prova nya sätt att genomföra en utbildning, utveckla mer inkluderande former SDF-årsmötet eller ta fram en ny metod för att möta och företräda sina skol-IF. 

Nytt för 2021-22 är att det finns tak- varje SDF kan max söka för två projekt à 25 000 kr. Den totala potten för Utvecklingsstödet är 318 000 kr.

Vi vill även lyfta att SDF kommande period kan söka Utvecklingsstöd för:

  • befintlig/ etablerad verksamhet och arrangemang men att det då ska finnas ett tydligt nytänk i ansökan.
  • utbildning för de som är under 13 år, (dvs de åldrar som med dagens RF-regelverk inte  kan ta del av subventioner och riktade projektstöd för målgrupp13-20år)

Dessutom vill vi även uppmuntra SDF som håller på att bygga/starta upp sin styrelse/organisation att söka Utvecklingsstöd för detta.

Stöd ges inte för de kostnader som SDF-bidraget avser eller som omfattas av andra subventioneringar, och ges inte heller till SDF:ets ordinarie eller löpande verksamhet. Utvecklingsstödet söks i början av varje år och beslutas av förbundsstyrelsen.

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.