Hitta!
Generic filters

Förbundet

Utvecklingsstöd

Utvecklingsstödet finns för att göra det möjligt för SDF att utveckla sitt arbete med de frågor de ansvarar för. Det kan handla om att prova nya sätt att genomföra en utbildning, utveckla mer inkluderande former SDF-årsmötet eller ta fram en ny metod för att möta och företräda sina skol-IF. 

Stöd ges inte för de kostnader som SDF-bidraget avser eller som omfattas av andra subventioneringar, och ges inte heller till SDF:ets ordinarie eller löpande verksamhet. Utvecklingsstödet finns för att göra det möjligt för SDF:en att utveckla och hitta nya sätt för hur de jobbar med frågorna inom sin uppdragsbeskrivning. Utvecklingsstödet söks i början av varje år och beslutas av förbundsstyrelsen.