fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Årshjul för SDF

Årsmöte senast 30 april

Senaste 30 april varje år
ska SDF inom Skolidrottsförbundet redovisa aktiviteter och satsningar från det föregående året till det nationella kansliet för att få ta del av SDF-bidraget, som i regel betalas ut i början på juni varje år.

Utbildningar – 31 december
Utbildningar genomförda under perioden 1 januari – 31 december  ska redovisas i Utbildningsmodulen i Idrottonline senast den 31 december

Lärgrupper – 31 december
Kom ihåg att redovisa lärgrupper när ni har utvecklingsmöten i SDF eller gör föreningsbesök. Även detta redovisas i Utbildningsmodulen på Idrottonline och genererar SF-stöd, och därmed ökat SDF-bidrag, på samma sätt som utbildningarna. Många bäckar små… Om ni inte hittar “lärgrupp” som studieform i utbildningsmodulen så använd “kurs” istället.

Utvecklingsstöd
Det finns två tillfällen för att ansöka om bidrag för utvecklingsprojekt under 2019; senast 31 januari 2019 och senast 31 augusti 2019.

Så snart era utvecklingsprojekt är avslutade ska de redovisas. För att ni ska kunna ansöka om nya projekt i januari behöver de som enligt tidsplanen ska vara avslutade vara redovisade, så se till att ligga steget före. Läs mer, och hitta länken till redovisningen, här! 

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.