fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Skoljoggen

Skoljoggen är vår enskilt största aktivitet och en stor möjlighet för oss som förbund att synas och höras. Skoljoggen är ju inte knuten till vår kärnverksamhet med skolidrottsföreningar men ett bra sätt för skol-IF att ta ansvar lokalt i egna arrangemang och ett bra sätt för oss att rekrytera nya föreningar.

Organisatoriskt arbeter vi på följande sätt med Skoljoggen:

Förbundststyrelsen är ytterst ansvarig för alla beslut gällande Skoljoggen och beslutar inför varje år om ett upplägg för årets arrangemang och på vilket sätt vi ska arbeta. I förbundsstyrelsen finns en ledamot som är särskild kontaktperson gällande Skoljoggen. Denna person bollar tankar med ansvarig på kansliet som är den som rent praktiskt utför arbetet med Skoljoggen från centralt håll. Det handlar om att planera centrala insatser, sköta anmälan, hemsidan, kontakter med skolorna via nyhetsbrev kontakt med samarbetspartners och utveckling av arrangemanget.

I samband med att Skolidrottsförbundet genomfört ett visionsarbete och tagit fram Färdplan 2025 tillsammans med en utvecklingsplan för 2017–19 har det också behövts en strategi för Skoljoggenprojektet för att få arrangemanget att vara en del av det gemensamma arbetet och passa in i de övergripande strategierna. Genom att ta hjälp av SISU (SISU Idrottsutbildarna fungerar som ett stöd och en resurs för de specialidrottsförbund och medlemsorganisationer som vill utveckla sin organisation och verksamhet) har en grupp med personer från förbundsstyrelse och -kansli, och personer med bakgrund som idrottslärare och vuxenstöd i skol-IF genomfört ett processarbete för att ta fram en grundläggande beskrivning av Skoljoggen och dess funktion inom Skolidrottsförbundets verksamhet. Detta för att vi ska få en tydlighet och struktur på vårt eget arbete med Skoljoggen men också för att på ett bättre sätt kunna beskriva arrangemanget för andra och därmed underlätta samverkan och samarbeten med externa parter. Detta är resultatet som kommer att ligga till grund för de planer och det arbete som görs med Skoljoggen framöver.

Målgrupper

Skoljoggens tydliga målgrupper är i första hand barn och unga. Skoljoggens syfte är att få barn och unga att röra på sig efter deras egna förutsättningar, en bestämmer själv om en vill gå eller springa, huvudsaken är att alla är delaktiga. Här kan Skoljoggens andra målgrupp Skolidrottsföreningarna, spela en stor och viktig roll för att engagera, entusiasmera och inspirera barn och unga genom Skoljoggen och göra det tydligt att alla kan delta.

Skolidrottsföreningarnas roll är också att engagera barn och unga i planering och utförande av Skoljoggen, genom det engagemanget får barn och unga uppleva delaktighet och reellt inflytande. Barn och unga får också lära sig att arrangera och ta ansvar genom att arrangera Skoljoggen för sina skol/klasskompisar.  Genom ett lyckat arrangemang kan vi över hela landet sprida information om Skol-IF och även få fler barn och ungdomar aktiva och kanske hittar fler glädjen och energin en får av fysisk aktivitet.

 SDF är också välkomna att arbeta med Skoljoggen och om det finns resurser att engagera och entusiasmera skolor i distriktet så kan arbetet vara jätteviktigt och betyda mycket för hur många skolor som deltar i Skoljoggen. Det finns inga fastslagna riktlinjer för exakt hur SDF ska arbeta med Skoljoggen förutom att det handlar om att få så många skolor som möjligt att delta.

Med start 2016 finns också ett antal kontaktpersoner på kommunnivå. Det är personer som lokalt på skolorna arbetar med arrangemanget och som visat ett särskilt intresse för att delta i arbetet med att inspirera andra att arrangera Skoljoggen. De här kontaktpersonerna ersätter inte på något sätt SDF:ens arbete utan ska ses som ett komplement och eftersom det endast är ett fåtal SDF som aktivt arbetar med Skoljoggen kan kontaktpersonerna vara extra viktiga där det saknas SDF-engagemang.

Det här kan SDF göra: 

  • Påminna skolor och föreningar att anmäla sig.
  • Dra ihop ett större arrangemang med flera Skol-IF.  
  • Involvera partners, butiker och sponsorer. 

Skoljoggens hemsida

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.