fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Förbundsmöten

Skolidrottsförbundet håller förbundsmöte vartannat år. Under ett förbundsmöte samlas distriktens ombud från hela landet för att ta beslut och utforma planer för förbundets verksamhet för de kommande två verksamhetsåren. Det är också då Skolidrottsförbundets centrala styrelse väljs.

Via sitt specialdistriktsförbund kan skolidrottsföreningar lämna motioner till förbundsstämman. Motioner lämnas senast 30 november året innan mötet.

Specialdistriktsförbundet kan även nominera kandidater till förbundsstyrelsen. Förslag på kandidater lämnas till valberedningen senast 30 november året innan mötet.