Hitta!
Generic filters

Förbundet

Förbundsmöten

Skolidrottsförbundet håller förbundsmöte vartannat år. Under ett förbundsmöte samlas distriktens ombud från hela landet för att ta beslut och utforma planer för förbundets verksamhet för de kommande två verksamhetsåren. Det är också då Skolidrottsförbundets centrala styrelse väljs.

Via sitt specialdistriktsförbund kan skolidrottsföreningar lämna motioner till förbundsstämman. Motioner lämnas senast 30 november året innan mötet.

Specialdistriktsförbundet kan även nominera kandidater till förbundsstyrelsen. Förslag på kandidater lämnas till valberedningen senast 30 november året innan mötet.

Protokoll från förbundsmötet 2020

Nästa Förbundsmöte

För mer information

Thekla Hall

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.