fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Kommunikationsstöd

Här finns stödfunktioner för dig som är journalist eller för dig som arbetar med kommunikation inom Skolidrottsförbundet. 

Har du pressfrågor eller frågor gällande kommunikation så vänd dig i första hand till generalsekreterare Jonas Leth på jonas.leth@skolidrott.se eller 070-361 90 50. 

Beskrivning av Skol-IF

Text som kan användas i sammanhang där Skol-IF ska förklaras:

En skolidrottsförening, som oftast förkortas till Skol-IF, är barn och ungas egen förening. Här idrottar vi på våra egna villkor. Tanken med en Skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet, där unga leder unga.

En Skol-IF finns i anslutning till skolan och aktiviteterna sker utanför lektionstid på exempelvis raster, efter skoldagens slut eller på helger. Aktiviteterna kan vara nästan vad man vill. Det viktiga är att man rör på sig, att alla kan vara med och att det är ungdomarna själva som leder.

Även om föreningen finns i anslutning till skolan är det inte rektorn eller läraren som bestämmer, utan föreningens medlemmar, alltså vi unga. Föreningen är fristående från skolan men båda gynnas av ett samarbete.

Precis som alla idrottsföreningar i Sverige ska en Skol-IF styras demokratiskt. Det betyder framförallt att alla som vill är välkomna på aktiviteter och som medlemmar, att styrelsen som har mest makt i föreningen har röstats fram av medlemmarna, att man följer förbundets regler, att medlemmar har möjlighet att påverka föreningens utveckling och inriktning samt att allt som händer i organisationen är öppet för medlemmarna.

Till skillnad från många andra idrottsföreningar ligger inte fokus i en Skol-IF på vem som är vinnare och förlorare. Alla aktiviteter och tävlingar ska ha fokus på rörelseglädje och gemenskap. Det viktigaste är att alla känner sig välkomna – både inför och under aktiviteter.

En välfungerande Skol-IF kännetecknas av följande 4 punkter:

– Föreningen har en styrelse bestående av unga som stöttas av en vuxen.
– Föreningens medlemmar utbildas i föreningslära och ledarskap.
– Föreningen skapar former för demokrati och medlemsinflytande.
– Föreningen erbjuder kvalitativa, regelbundna och varierande aktiviteter.

Alla 4 punkter är viktiga för att föreningen ska bli så välkomnande, fungerande och rolig som möjligt.

Men det finns mer än de 4 punkterna. En förening behöver också lägga tid på administration och ekonomi – sådant som är en grund för att föreningen ska ha kraft att lägga på utveckling och roliga aktiviteter. Det är framförallt ekonomin och administration som en vuxen gärna får stötta föreningen med. Annars är som sagt en Skol-IF av unga, för unga.

I Skol-IF skapar vi unga rörelseglädje tillsammans!

Det officiella namnet

Det organisatoriska och därmed det officiella namnet är Svenska Skolidrottsförbundet. Ordet Skolidrottsförbundet skrivs alltid med versalt S och är också vårt kommunikativa namn. Förkortningen SSIF är ingen etablerad förkortning och bör därför undvikas i all extern kommunikation och utgående skrivelser. Den engelska översättningen av namnet är Swedish Schoolsport Federation.

Begreppet Skol-IF

Begreppet Skol-IF kan antingen skrivas ut i sin helhet ”skolidrottsföreningen” eller i sin förkortning ”Skol-IF” med inledande versal.

Kommunikationsmål

De övergripande målen med Skolidrottsförbundets kommunikationsarbete är:

Färgkoder

Gul
PMS 109

C: 0
M: 10
Y: 100
K: 0

R: 248
G: 220
B: 29

#f8dc1d

Orange
PMS 138

C: 0
M: 40
Y: 100
K: 0

R: 222
G: 159
B: 38

#de9f25

Blå
PMS 293

C: 100
M: 50
Y: 0
K: 5

R: 19
G: 101
B: 171

#1365ab

Grön
PMS 354

C: 80
M: 0
Y: 100
K: 0

R: 108
G: 170
B: 88

#6caa58

Röd
PMS 711

C: 0
M: 100
Y: 100
K: 10

R: 195
G: 39
B: 60

#c4283c

Typsnitt

Calibre för rubriker.
Roboto för brödtext. 

Tänk på att alltid installera rätt typsnitt innan du börjar använda olika mallar. Kontakta mattias.wihlgaard@skolidrott.se för att få tillgång till rätt typsnitt.

Mallar

Tänk på att alltid installera rätt typsnitt innan du börjar använda olika mallar. Kontakta mattias.wihlgaard@skolidrott.se för att få tillgång till rätt typsnitt.

Mall för Powerpoint
Klicka här för nedladdning 

Mall för Word
Klicka här för nedladdning