fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Skolidrottsförbundets organisering

Skolidrottsförbundets verksamhetsidé är att få barn och ungdomar att motionera och vara fysiskt aktiva. Genom intressanta och spännande aktiviteter, nya som mer traditionella, läggs grunden för god hälsa och demokratiska värderingar. 

Den nya organisationen, som presenteras nedan, bidrar till att hjälpa fler föreningar att arbeta mot följande fyra punkter som kännetecknar en välfungerande skolidrottsförening:

Tidigare organisation
Tidigare fanns totalt fem ordinarie tjänster inom förbundskansliet, samtliga på heltid. Dessa fem var: en generalsekreterare, en kommunikatör och tre idrottsutvecklare. Varje idrottsutvecklare hade en enskild inriktning. Dessa var tävling, utbildning och utveckling samt förbunds- och organisationsutveckling. Utöver detta fanns det också tre tjänster som alla upphör under 2019, till exempel Föreningsutvecklaren i Göteborg som finansieras av Göteborgs Stad.

Dialog
Under hösten erbjöds samtliga Specialidrottsdistriktsförbund att delta i Dialogsamtal. Syftet med dialogsamtalet var att skapa förståelse för distriktens förutsättningar och hur vi bäst kan fördela ansvar och roller i vår organisation. Under dessa dialogsamtal framkom att den största svårigheten för många distriktsaktiva är att hitta tid för det ideella uppdraget. Särskilt då såväl föreningar som våra primära målgrupper för påverkansarbete främst är tillgängliga under dagtid då de flesta förtroendevalda arbetar eller studerar. Genom att förändra organisationen kan Skolidrottsförbundet erbjuda ett närvarande stöd även under dagtid.

Ny organisation
Den nya organisationen bygger på att sprida ut förbundets resurser, samtidigt som vi stärker stödet till den lokala verksamheten. Försöken med regionala verksamhetsutvecklare i Stockholm och Göteborg de senaste två åren har varit framgångsrika, men kortsiktiga. Den nya organisationen skapar långsiktighet i det lokala stödet.

Skolidrottsförbundet består av 25 distrikt, dessa delas nu upp mellan de fyra nya verksamhetsutvecklarna i Nord, Syd, Öst och Väst. Verksamhetstutvecklare har som uppdrag att vara Skolidrottsförbundets lokala företrädare och stötta både SDF och föreningar i området.

Förbundsstyrelsens åtgärd att flytta förbundets resurser och medarbetare närmare verksamheten innebär att förbundskansliets organisation har förändrats. Detta görs för att uppfylla ambitionen med att minska avståndet till den lokala verksamheten och som är möjlig rent ekonomiskt.

Organisationen kan sedan kompletteras med ytterligare verksamhetsutvecklare när ekonomi eller eventuella samverkansavtal öppnar för det.

Verksamhetsutvecklarens roll
Verksamhetsutvecklaren är förbundets lokala resurser med uppdrag att stötta skol-IF i etablering och utveckling samt att hantera förbundets olika stöd till SDF och skol-IF i regionen. Verksamhetsutvecklaren arbetar med lokala ärenden i IdrottOnline. Är en operativ funktion som inspirerar, stöttar och följer upp. Verksamhetsutvecklaren ska också arbeta med att skapa lokala samarbeten med kommuner, landsting och andra lokala eller regionala aktörer.

En del av ett större arbete
Skolidrottsförbundets förbundsstyrelse har gjort en framtidsspaning kring utmaningar för förbundet de kommande fem åren. Utmaningarna kan sorteras in i fyra teman – tillväxt, kvalitet, finansiering och organisation.

Tillväxt

 • Skapa tillväxt och fler skol-IF
 • Skapa bättre representation lokalt
 • Profilera vår verksamhet

Kvalitet

 • Få skol-IF att jobba efter de fyra punkterna
 • Jämna ut och höja kvaliteten i förbundets SDF
 • Hålla hög kvalitet i våra insatser

Finansiering

 • Öka finansiering för utveckling och stöd

Organisation

 • Tydligare beslutsuppföljning
 • Tydliggöra förbundets och våra funktioners olika uppdrag, t.ex. vuxenstödens uppdrag
 • Nå ut med varför Skolidrottsförbundet finns och vad förbundets värde är
 • Samla förbundet och säkerställa att alla jobbar åt samma håll, i enlighet med Strategi 2025.

Utifrån detta har förbundsstyrelsen gått vidare genom att identifiera möjliga vägar framåt för att möta dessa utmaningar. Förbundsstyrelsen har kommit fram till att följande förändringar behöver göras.

 • Förbundets arbete behöver fokuseras både på att stärka kvaliteten i befintliga skol-IF och på att skapa fler skol-IF så att fler barn och unga har möjlighet att delta i verksamheten.
 • Skapa en gemensam och förankrad långsiktig målbild för förbundet där hälsa, demokrati och ledarskap kombineras med visionen om en skol-IF på varje skola.
 • Bredda intäktsbasen till att även omfatta långsiktiga externa intäkter från samarbeten med företag, kommuner och andra.
 • Flytta förbundets operativa resurser och medarbetarbetare närmare verksamheten i SDF och skol-IF, både vad gäller arbetsuppgifter och placeringsort.

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.