Hitta!
Generic filters

Förbundet

Färdplan 2025

Skolidrottsförbundet befinner sig i en föränderlig omvärld som ställer krav och som samtidigt erbjuder möjligheter. För beslutsfattare inom förbundet, från skolidrottsföreningen till förbundsstyrelse, gäller det att ständigt vara medveten om den omvärld vi lever i och vilka konsekvenser den får för vår verksamhet. Omvärldsmedvetenheten ska ställas i relation till det vi vill i förbundet och som anges i våra stadgar och policydokument.

Färdplan 2025 ska ses som ett policydokument som anger vart Skolidrottsförbundet ska befinna sig 2025 och vilken organisation och verksamhet som är önskvärd.

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.