fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Samverkan

Skolidrottsförbundet strävar, liksom många andra organisationer och verksamheter, efter att erbjuda barn och unga mer rörelse, mer glädje och gemenskap, inkludering. Men också att ge barn och unga ökade kunskaper i föreningskunskap, demokrati och ledarskap. Kunskaper som en kan bära med sig vidare i livet och ha nytta av.

Efterfrågan på våra verksamheter ökar i takt med att Svensk Idrotts strategi https://www.strategi2025.se/ ska förverkligas och i takt med att skolorna försöker hitta bra lösningar på regeringsuppdraget att skapa daglig rörelse i skolan.

Det finns många intressenter i den här frågan; allt från det enskilda barnet till riksdag och regering. Därför ser Skolidrottsförbundet vikten av att samverka med organisationer, kommuner och myndigheter i strävan att erbjuda fler barn rolig gemenskap och rörelseglädje utan höga kostnader. Vinsterna kan tas ut i form av friskare och piggare barn och unga (som blir vuxna), bättre skolresultat, förbättrad integration och ökade kunskaper inom olika områden.

Vår utgångspunkt är att skol-IF kan vara en grund för hela strategin mot 2025. Att Skolidrottsförbundet inte har något egensyfte, att vi istället för att konkurrera med andra SF vill leverera till hela Svensk Idrott. Våra föreningar har däremot ett egensyfte, i första hand finns vi förstås till för barn och unga, men också för Svensk Idrott. Det som är bra för skol-IF är bra för Svensk Idrott.

Vi har inte resurserna, vi har inte den organisationen idag, att vi skulle kunna göra det över hela landet. Men vi bygger nu vår egen organisation samtidigt som vi söker samarbeten och utökat stöd och kontakt med SISU-distrikten.

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.