Hitta!
Generic filters

Förbundet

Stadgar

I Skolidrottsförbundets stadgar står de skyldigheter som alla föreningar har i och med medlemskapet i förbundet. Om föreningen inte fullgör sina skyldigheter kan föreningens medlemmar nekas deltagande och/eller medlemsförmåner som Skolidrottsförbundet administrerar. Dessutom nekas föreningen rösträtt vid distriktets årsmöte.