Hitta!
Generic filters

Stadgar

I Skolidrottsförbundets stadgar står de skyldigheter som alla föreningar har i och med medlemskapet i förbundet. Om föreningen inte fullgör sina skyldigheter kan föreningens medlemmar nekas deltagande och/eller medlemsförmåner som Skolidrottsförbundet administrerar. Dessutom nekas föreningen rösträtt vid distriktets årsmöte.

För mer information

Mire Åsell

Skolidrottsförbundets samverkanspartners.
Vill ni också samverka för barn och ungas ökade rörelseglädje hör av er via info@skolidrott.se.