fbpx

Borås 24-26 april 2020

Motionera!

En motion är ett skriftligt förslag från medlemmar, föreningar eller distrikt på en förändring inom HELA organisationen som beslutas om på Förbundsmötet. 

Motionsguide

En motion ska innehålla följande:

1. Rubrik – Tydlig rubrik som informerar vad motionen handlar om. Exempel: Varje ny medlemsförening i Svenska Skolidrottsförbundet ska få välkomstgodis…

2. Bakgrund – beskriv ditt ändringsförslag med tillhörande tydlig bakgrundsinformation
Vad är anledningen att du skriver förslaget? Beskriv gärna hur du kom fram till förslaget. Beskriv eventuella möjligheter och hinder.

3. Yrkande/att-sats – En att-sats är ett förslag för beslut. En motion kan innehålla en eller flera att-satser. Det är utifrån att-satserna som förbundsmötet kommer fatta beslut.

Tänk igenom förslaget så att syftet är att det främjar hela organisationen

Tänk på! Formulera dig kortfattat och tydligt för att undvika att ditt förslag missförstås eller tolkas fel pga din formulering.

Exempel:

Vi yrkar därför

att förbundsmötet beslutar om att varje ny medlemsförening i Svenska Skolidrottsförbundet ska välkomnas med välkomstgodis.

4. Underskrifter – vem/vilka från vilken förening eller distrikt har skrivit motionen och vilket datum?

Skicka in en motion här