fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Praktisk info och anmälan

Här hittar du all info inför Förbundsmötet 12 september.

 • Vid din dator, surfplatta eller mobiltelefon.
 • 12 september 2020.
Viktiga datum
 • Sista dag att lämna in motioner 21 augusti.
 • Sista dag för att nominera kandidater till valberedningen 12 september.
 • Handlingar läggs stadgeenligt ut 13 mars.
 • Sista dag för anmälan 21 augusti.
 • Förbundsmötet 12 september.
Program

Program tillsammans med tydliga instruktioner inför mötet kommer att skickas till samtliga anmälda deltagare efter att sista anmälningsdag passerat.

Plats

Mötet kommer att genomföras digitalt. Det är möjligt att delta i mötet med din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Att föredra är en enhet med större skärm då det  kommer visas material i mötet.

Röstlängd

Enligt stadgarna får varje distrikt en röst per påbörjat 20-tal föreningar. 1–20 föreningar ger alltså en röst, 21–40 föreningar ger två röster, 41–60 föreningar tre röster och så vidare. Dock står i stadgarna att varje SDF får lägst två och högst fem röster.

Styrelseledamöter i Svenska Skolidrottsförbundet representerar just styrelsen och kan inte representera sitt distrikt. SDF betalar för ombud, oavsett vem. Svenska Skolidrottsförbundet betalar för medlemmar i förbundets arbetsgrupper om de vill komma, men inte är ombud.

Ombud får inte företräda mer än ett SDF. Ombud får inte heller vara anställt inom förbundet eller dess medlemsorganisationer. SDF får sända ombud till förbundsmötet, enligt fastställd röstlängd. Varje ombud har en röst. Självklart får SDF skicka fler deltagare, men då som åhörare.

Och självklart vill vi att så många ungdomar som möjligt finns med bland ombuden. Vi ska kunna sträcka på oss och vara stolta över att vi är det enda renodlade barn och ungdomsförbundet inom Riksidrottsförbundet.

Då ombuden för respektive SDF utses ska en jämn fördelning mellan könen uppnås och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Till förbundsmötet 2020 gäller följande röstlängd:
per den 31 december 2019

SDF Antal IF Antal ombud 
Blekinge 28 2
Bohuslän/Dal 10 2
Dalarna 92 5
Gotland 5 2
Gästrikland 34 2
Göteborg 85 5
Halland 50 3
Hälsingland 21 2
Jämtland/H 27 2
Jönköping 26 2
Kalmar Norra 12 2
Kalmar Södra 22 2
Kronoberg 20 2
Medelpad 32 2
Skåne 107 5
Stockholm 206 5
Södermanland 24 2
Uppland 40 2
Värmland 22 2
Västerbotten 28 2
Västergötland 29 2
Västmanland 34 2
Ångermanland 21 2
Örebro 25 2
Östergötland 39 2
Maximalt totalt:   63
Alkoholpolicy

Antagen av förbundsstyrelsen den 3 september 2016

Svenska Skolidrottsförbundet är ett barn- och ungdomsförbund. Enligt nedanstående paragrafer i stadgarna ska förbundet såväl som förbundsstyrelsen aktivt arbeta för en drogfri miljö:

Ändamålsparagrafen:

(7) att i samarbete med andra organisationer erbjuda ett rikt utbud av olika verksamheter som bland annat motverkar våld, mobbing, rasism och droger, samt utvecklar medvetandet om vår omvärld. Detta gör vi till exempel genom att stödja andra organisationer som arbetar för barn, nationellt och internationellt, och som är i behov av ekonomisk hjälp.

Samt

 • 28 Förbundsstyrelsens åligganden, punkten 14:
  14. Aktivt arbeta för en doping- och drogfri verksamhet inom förbundet

Syftet med policyn är att leva upp till stadgarna och att vara goda förebilder inom det egna förbundet och inom idrottsrörelsen. Barn och unga ska i Skolidrottsförbundet inte mötas av alkohol.

Målet är att erbjuda alla, såväl minderåriga som vuxna, en trygg miljö i samband med förbundets konferenser och möten. Föräldrar ska med förtroende kunna skicka sina barn till Skolidrottsförbundet och förbundets vuxna ledare ska vara medvetna om sin roll som förebild.

Skolidrottsförbundet är ingen nykterhetsorganisation, men ska verka för att skjuta upp alkoholdebuten genom att:

Alla förbundets evenemang är helt alkoholfria* när det finns deltagare under 18 år. Policyn gäller så länge evenemanget pågår.

Vid Skolidrottsförbundets övriga verksamheteter/konferenser, såsom exempelvis styrelsemöten och arbetsdagar för kansliet ska vi verka för en restriktiv hållning till alkohol.

Förbundet betalar inte i några fall för alkohol starkare än lättöl.

Skolidrottsförbundet ska ordna med aktiviteter som inte främjar alkohol.

Det är inte tillåtet att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i profilkläder.

Förbundet ska aldrig skriva samarbetsavtal med alkoholrelaterad sponsor (undantaget Systembolaget om samarbetet syftar till att upplysa om alkoholens effekter).

Förbundets strävan är att de vuxna ledarna visar ett gott föredöme gentemot förbundets barn och ungdomar vad det gäller användande av tobak och alkohol. Det innebär exempelvis att ledare inte bjuder minderåriga på alkohol eller tobak samt att en som ledare upplyser om dess skadeverkan.

Övrigt

Policyn ska kommuniceras i nyhetsbrev och inbjudningar och vid varje tillfälle då förbundet arrangerar utbildningar, konferenser och liknande.

Anställda ska inte dricka alkohol under arbetstid. Gs har ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på om personal har problem med att hantera alkohol.

Representation
Drycker med alkoholhalt över 2,25 % får inte ingå i Skolidrottsförbundets externa representation eller vid intern representation. Intern representation kan vara personalfester, informationsmöten med personal, planeringskonferenser, arbetsgruppsmöten etc.

* Lättöl och motsvarande är tillåtet.

Förbundsstyrelsen rekommenderar även förbundets SDF att anta ovanstående policy eller liknande.

Anmäl dig här

 • Bekräftelse på din anmälan till Förbundsmötet kommer att skickas hit. Tydliga instruktioner hur mötet kommer genomföras, länk till mötet samt program för dagen kommer också att skickas hit.