fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Praktisk info och anmälan

Här hittar du all info inför Förbundsmötet 22-24 april 2022.

Viktiga datum
 • Sista dag att lämna in motioner 30 november.
 • Sista dag för att nominera kandidater till valberedningen 30 november.
 • Handlingar läggs stadgeenligt ut 12 mars.
 • Sista dag för anmälan 13 mars.
 • Förbundsmötet 22–24 april, varav stämman sammanträder 23–24 april.
Handlingar & Program

Program tillsammans med tydliga instruktioner inför mötet kommer att skickas till samtliga anmälda deltagare efter att sista anmälningsdag passerat.

Samtliga handlingar finns här:
Handlingar – Skolidrottsförbundet

Att ta sig hit

Tåg/Buss till Malmö Hyllie. Ca 1 min gångväg till hotellet som ligger i anslutning till stationen.

Inom Skolidrottsförbundet reser vi främst med tåg. Tar resan mer än 6 timmar med tåg beviljas flyg.

Flyg till Malmö Sturup Airport och därifrån buss till Malmö Triangeln (33 min) sedan tåg till Hyllie (4 min). Alternativt, flyg till Köpenhamn Kastrup Airport och ta tåget till Hyllie (12 min). Ca 1 min gångväg till hotellet från station Hyllie.

Svenska Skolidrottsförbundet står för resekostnader för ombud till och från förbundsmötet. På grund av osäkerheten kring gällande restriktioner ber vi er avvakta med att boka resa. Vi kommer att meddela alla anmälda om när det är läge att boka sin resa. Instruktioner om hur du ska boka din resa kommer i samband med det utskicket.

Resebokning sker genom Grand Travel, som kontaktas på idrott@grandtravel.se eller på 08–6996580. Om du ska flyga kommer de behöva 6 siffror i personnumret. Notera att vi reser främst med tåg. Tar resan mer än 6 timmar med tåg beviljas flyg. Vid bokningen behöver Grand Travel även ditt mobilnummer och e-post. Om du själv vill eller har kollat resor innan och önskar någon särskild avgång så ange det. Ange också ”FM 2022” som referens.

Kostnad

Tack vare återstartsstödet vi tilldelats från Riksidrottsförbundet kan vi i år sänka deltagaravgifterna för förbundsmötet.

Ombud: Gratis
Åhörare, ungdom upp till 18 år: 1500 kr 
Åhörare, ung vuxen upp till 25 år: 2000 kr 
Åhörare, vuxen 26 år eller äldre: 2500 kr
Hedersledamot: Gratis
Deltagare U20-träff: Gratis

Svenska Skolidrottsförbundet ombesörjer kostnaden för ombud och deltagare på U20-träffen för resa, boende, kost och deltagande. Gällande resebokning, se info ovan. Övriga betalar resan själva.

Åhörare betalar även resa, utöver ovan kostnad. Ovan kostnad innefattar mat, logi och deltagande.

Info om U20-träff

För dig som är mellan 15–20 år och är engagerad, eller intresserad av att engagera dig, på SDF eller förbundsnivå erbjuds möjligheten att kostnadsfritt delta på en gemensam förträff innan förbundsmötet drar igång. Under träffen, som startar på fredag morgon, kommer ni bland annat få kunskap kring hur ett förbundsmöte går till, ni kommer inspireras av andra unga inom förbundet samt peppas kring er viktiga roll i Skolidrottsförbundet. 

Det finns 15 platser till U20-träffen och vi önskar att så många distrikt som möjligt finns representerade. Beroende på hur många som anmäler sitt intresse för träffen, kan vi därför komma att behöva be om en kort motivering till varför just du vill delta. Mer information om träffen kommer inom kort, men du kan skicka in din intresseanmälan redan nu! Då använder du samma formulär på hemsidan som övriga som anmäler sig, men anger ”Deltagare på U20-träff” under ”Deltar som”. Efter sista anmälningsdatum (13 mars) kommer vi meddela om du fått en plats på träffen eller inte. 

Röstlängd

Enligt stadgarna får varje distrikt en röst per påbörjat 20-tal föreningar. Dock står i stadgarna att varje SDF får lägst två och högst fem röster. 1–40 föreningar ger alltså två röster, 41–60 föreningar ger tre röster, 61–80 föreningar ger fyra röster och över 81 föreningar ger fem röster. 

Ombud får inte företräda mer än ett SDF. Ombud får inte heller vara anställt inom förbundet eller dess medlemsorganisationer. SDF får sända ombud till förbundsmötet, enligt fastställd röstlängd. Varje ombud har en röst. Självklart får SDF skicka fler deltagare, men då som åhörare.

Självklart vill vi att så många ungdomar som möjligt finns med bland ombuden. Vi ska kunna sträcka på oss och vara stolta över att vi är det enda renodlade barn och ungdomsförbundet inom Riksidrottsförbundet.

När ombuden för respektive SDF utses ska sammansättningen så långt det ar möjligt spegla åldersgrupperna i SDF:et och inget kön får ha mer än 60% av platserna.

Förslag på röstlängd för förbundsmötet 2022, baserat på föreningsantal per SDF per den 31 december 2021:

SDF

Antal IF

Antal röster tillika ombud 

Skolidrottsförbundet i Blekinge

21

2

Bohuslän-Dals Skolidrottsförbund

5

2

Dalarnas Skolidrottsförbund

69

4

Gotlands Skolidrottsförbund

4

2

Gästriklands Skolidrottsförbund

24

2

Skolidrottsförbundet i Göteborg

61

4

Hallands Skolidrottsförbund

38

2

Hälsinglands Skol-IF

16

2

Jämtland-Härjedalens Skolidrottsförbund

23

2

Skolidrottsförbundet i Jönköping län

14

2

Skolidrottsförbundet i Kalmar Län

19

2

Skolidrottsförbundet i Kronoberg

14

2

Medelpads Skolidrottsförbund

20

2

Skolidrottsföreningar i Norrbottens län (inget SDF)

14

2

Skolidrottsförbundet i Skåne

77

4

Stockholms Skolidrottsförbund

72

4

Södermanlands Skolidrottsförbund

19

2

Upplands Skolidrottsförbund

13

2

Skolidrottsförbundet i Värmland

14

2

Västerbottens Skolidrottsförbund

13

2

Västergötlands Skolidrottsförbund

18

2

Västmanlands Skolidrottsförbund

13

2

Ångermanlands Skolidrottsförbund

14

2

Örebro Läns Skolidrottsförbund

11

2

Östergötlands Skolidrottsförbund

15

2

Totalt:

621

58

Alkoholpolicy

Antagen av förbundsstyrelsen den 12 februari 2022

Svenska Skolidrottsförbundet är ett barn- och ungdomsförbund. Förbundet såväl som förbundsstyrelsen ska aktivt arbeta för en drogfri miljö.

Syftet med denna policy är att Svenska Skolidrottsförbundet ska föregå med gott exempel och vara goda förebilder inom det egna förbundet såväl som inom idrottsrörelsen. Barn och unga ska inte utsättas för en otrygg miljö inom Skolidrottsförbundet. Målet är att erbjuda alla, såväl minderåriga som vuxna, en trygg miljö i samband med förbundets aktiviteter och sammankomster. Vuxna ledare ska vara medvetna om sin roll som förebilder och barn och unga samt deras vårdnadshavare ska därigenom kunna känna sig trygga inom vår verksamhet.
Skolidrottsförbundet är ingen nykterhetsorganisation, men tar sitt ansvar för att skapa en trygg miljö inom idrotten och motverka en tidig alkoholdebut genom att:

 • Alla förbundets evenemang ska sträva efter att vara helt alkoholfria när det finns deltagare under 18 är. Policyn gäller så länge evenemanget pågår.
 • Vid Skolidrottsförbundets övriga verksamheteter/konferenser, såsom exempelvis styrelsemöten och arbetsdagar för kansliet ska vi verka för en restriktiv hållning till alkohol.
 • Förbundet betalar inte i några fall för alkohol starkare än lättöl.
 • Skolidrottsförbundets aktiviteter ska inte främja alkohol.
 • Det är inte tillåtet att dricka alkohol eller uppträda berusad i förbundets profilkläder eller kläder med association till Skolidrottsförbundet.
 • Förbundet ska aldrig skriva samarbetsavtal med alkoholrelaterad sponsor (undantaget Systembolaget om samarbetet syftar till att upplysa om alkoholens effekter).
 • Ledare ska föregå med gott exempel och följa lagen. Det innebär exempelvis att ledare inte bjuder minderåriga på alkohol eller tobak.

Representation

Drycker med alkoholhalt över 2,25 % får inte betalas av Skolidrottsförbundet. Detta gäller även vid all typ av representation, exempelvis personalfester, informationsmöten med personal, planeringskonferenser, arbetsgruppsmöten etc.

Övrigt

 • Policyn ska kommuniceras i nyhetsbrev och inbjudningar och vid varje tillfälle då förbundet arrangerar utbildningar, konferenser och liknande.
 • Anställda ska inte dricka alkohol under arbetstid. GS har ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på om personal har problem med att hantera alkohol.
 • Förbundsstyrelsen rekommenderar även förbundets SDF att anta ovanstående policy eller liknande.

Här anmäler du dig till Förbundsmötet 2022 i Malmö 22–24 april. Sista dag för anmälan är 13 mars.

Har du frågor kring anmälan? Mejla ella.spira@skolidrott.se