Hitta!
Generic filters

Praktisk info och anmälan

Här hittar du all info inför Förbundsmötet 24-26 april i Borås.

 • Quality Hotel Grand Borås
  Hallbergplatsen 2, 503 30, Borås
 • 24-26 april 2020
Ungdomsträff för 15-20 år

Skolidrottsförbundet tror på ungas inneboende kraft att leda, utveckla och förändra. I linje med viljan om att få ett mer demokratiskt och ungdomligt förbund kommer vi i samband med förbundsmötet 2020 arrangera en ungdomsträff. Vi vill öka medvetenheten bland våra unga medlemmar om hur dom kan påverka förbundet, i våra demokratiska forum.

Är du mellan 15-20 år och aktiv i en styrelse, ungdomsgrupp eller annan arbetsgrupp på SDF- eller SF-nivå i Skolidrottsförbundet är du varmt välkommen med en intresseanmälan. Under träffen kommer du att få ta del av inspirerande förträff och sedan delta på Skolidrottsförbundets förbundsmöte. Genom teoretiska och praktiska inslag kommer vi att behandla områden som påverkansarbete, förbundets mål samt ledarskap. Vår förhoppning är att det ska ge dig en ännu mer kunskap, inspiration och trygghet för att ta plats i såväl vårt förbund som Svensk idrott.

Ungdomsträffen är kostnadsfri för deltagarna. Det finns 15 platser och vi önskar att så många SDF som möjligt finns representerade. Alla som är intresserade av att delta på träffen skickar själva in sin anmälan. I anmälan får du bland annat motivera varför du vill delta på träffen. Om det blir fler anmälningar än det finns platser använder vi din motivering som underlag i urvalet för antagningen. Om vi får in intresseanmälning från färre än 15 SDF kommer resterande tomma platser fördelas på övriga SDF utifrån storleksordning.

Mer info om Ungdomsträffen och anmälan kommer slutet av februari. Stay tuned!

Frågor? Kontakta projektledare Louise på louise.hagstrom@skolidrott.se

Viktiga datum
 • Sista dag för att lämna in motioner 30 november.
 • Sista dag för att nominera kandidater till
 • valberedningen 30 november.
 • Handlingar läggs stadgeenligt ut senast 13 mars.
Program

Fredag

Drop in och fika från kl 14:30.
Mötet startar kl 15:30.
Gemensam middag.

Lördag

Mötet fortsätter (ink. gemensam lunch).
Aktivitet.
Work shops.
Gemensam middag.

Söndag

Mötet avslutat och sammanfattas.
Lunch.
Hej då kl 14.

Detaljerat program skickas ut till samtliga anmälda deltagare efter att sista anmälningsdag passerat.

Kostnad

Ungdom upp till 18 år: 1500 kr
Ung vuxen upp till 25 år: 2000 kr
Vuxen 26 år eller äldre: 3000 kr

Kostnaden är för resa, boende, kost och deltagande.

Yngsta deltagare från SDF deltar kostnadsfritt utifrån reserverat bidrag i SDF-bidraget.
Åhörare betalar resa, 900 kr för dubbelrum fre-sön 1400 kr för enkelrum fre-sön, samt 2000 kr för kost och övriga aktiviteter.

Plats

Quality Hotel Grand Borås
Hallbergplatsen 2
503 30, Borås

Tåg/Buss till Borås Centralstation. Ca 5 min gångväg till hotellet.

Inom Skolidrottsförbundet reser vi främst med tåg. Tar det mer än 6 timmar med tåg beviljas flyg.  Det betyder i stort sett att resande från Falun, Gävle och norrut får flyga.

Flyg till Landvetter Airport därifrån buss till Borås, 30 min. Ca 5 min gångväg till hotellet från Borås Centralstation.

Boka resa

Din resa till Borås bokar du via Grandtravel.

Kontakta Grandtravel på 08-699 65 80 eller idrott@grandtravel.se

Kom ihåg när du bokar resa:

 • ange tid du önskar vara på plats samt tidpunkt du lämnar
 • uppge din ålder
 • ange Förbundsmötet 2020 som referens
 • ange ditt mobilnummer
Röstlängd

Enligt stadgarna får varje distrikt en röst per påbörjat 20-tal föreningar. 1–20 föreningar ger alltså en röst, 21–40 föreningar ger två röster, 41–60 föreningar tre röster och så vidare. Dock står i stadgarna att varje SDF får lägst två och högst fem röster.

Styrelseledamöter i Svenska Skolidrottsförbundet representerar just styrelsen och kan inte representera sitt distrikt. SDF betalar för ombud, oavsett vem. Svenska Skolidrottsförbundet betalar för medlemmar i förbundets arbetsgrupper om de vill komma, men inte är ombud.

Ombud får inte företräda mer än ett SDF. Ombud får inte heller vara anställt inom förbundet eller dess medlemsorganisationer. SDF får sända ombud till förbundsmötet, enligt fastställd röstlängd. Varje ombud har en röst. Självklart får SDF skicka fler deltagare, men då som åhörare.

Och självklart vill vi att så många ungdomar som möjligt finns med bland ombuden. Vi ska kunna sträcka på oss och vara stolta över att vi är det enda renodlade barn och ungdomsförbundet inom Riksidrottsförbundet.

Då ombuden för respektive SDF utses ska en jämn fördelning mellan könen uppnås och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Till förbundsmötet 2020 gäller följande röstlängd:
per den 31 december 2019

SDF Antal IF Antal ombud 
Blekinge 28 2
Bohuslän/Dal 10 2
Dalarna 92 5
Gotland 5 2
Gästrikland 34 2
Göteborg 85 5
Halland 50 3
Hälsingland 21 2
Jämtland/H 27 2
Jönköping 26 2
Kalmar Norra 12 2
Kalmar Södra 22 2
Kronoberg 20 2
Medelpad 32 2
Skåne 107 5
Stockholm 206 5
Södermanland 24 2
Uppland 40 2
Värmland 22 2
Västerbotten 28 2
Västergötland 29 2
Västmanland 34 2
Ångermanland 21 2
Örebro 25 2
Östergötland 39 2
Maximalt totalt:   63
Alkoholpolicy

Antagen av förbundsstyrelsen den 3 september 2016

Svenska Skolidrottsförbundet är ett barn- och ungdomsförbund. Enligt nedanstående paragrafer i stadgarna ska förbundet såväl som förbundsstyrelsen aktivt arbeta för en drogfri miljö:

Ändamålsparagrafen:

(7) att i samarbete med andra organisationer erbjuda ett rikt utbud av olika verksamheter som bland annat motverkar våld, mobbing, rasism och droger, samt utvecklar medvetandet om vår omvärld. Detta gör vi till exempel genom att stödja andra organisationer som arbetar för barn, nationellt och internationellt, och som är i behov av ekonomisk hjälp.

Samt

 • 28 Förbundsstyrelsens åligganden, punkten 14:
  14. Aktivt arbeta för en doping- och drogfri verksamhet inom förbundet

Syftet med policyn är att leva upp till stadgarna och att vara goda förebilder inom det egna förbundet och inom idrottsrörelsen. Barn och unga ska i Skolidrottsförbundet inte mötas av alkohol.

Målet är att erbjuda alla, såväl minderåriga som vuxna, en trygg miljö i samband med förbundets konferenser och möten. Föräldrar ska med förtroende kunna skicka sina barn till Skolidrottsförbundet och förbundets vuxna ledare ska vara medvetna om sin roll som förebild.

Skolidrottsförbundet är ingen nykterhetsorganisation, men ska verka för att skjuta upp alkoholdebuten genom att:

Alla förbundets evenemang är helt alkoholfria* när det finns deltagare under 18 år. Policyn gäller så länge evenemanget pågår.

Vid Skolidrottsförbundets övriga verksamheteter/konferenser, såsom exempelvis styrelsemöten och arbetsdagar för kansliet ska vi verka för en restriktiv hållning till alkohol.

Förbundet betalar inte i några fall för alkohol starkare än lättöl.

Skolidrottsförbundet ska ordna med aktiviteter som inte främjar alkohol.

Det är inte tillåtet att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i profilkläder.

Förbundet ska aldrig skriva samarbetsavtal med alkoholrelaterad sponsor (undantaget Systembolaget om samarbetet syftar till att upplysa om alkoholens effekter).

Förbundets strävan är att de vuxna ledarna visar ett gott föredöme gentemot förbundets barn och ungdomar vad det gäller användande av tobak och alkohol. Det innebär exempelvis att ledare inte bjuder minderåriga på alkohol eller tobak samt att en som ledare upplyser om dess skadeverkan.

Övrigt

Policyn ska kommuniceras i nyhetsbrev och inbjudningar och vid varje tillfälle då förbundet arrangerar utbildningar, konferenser och liknande.

Anställda ska inte dricka alkohol under arbetstid. Gs har ett särskilt ansvar att vara uppmärksam på om personal har problem med att hantera alkohol.

Representation
Drycker med alkoholhalt över 2,25 % får inte ingå i Skolidrottsförbundets externa representation eller vid intern representation. Intern representation kan vara personalfester, informationsmöten med personal, planeringskonferenser, arbetsgruppsmöten etc.

* Lättöl och motsvarande är tillåtet.

Förbundsstyrelsen rekommenderar även förbundets SDF att anta ovanstående policy eller liknande.

Anmäl dig här

 • Bekräftelse på din anmälan till Förbundsmötet kommer att skickas hit. Info inför mötet kommer också att skickas hit.
  Boende sker främst i dubbelrum annars i enkelrum.

För mer information

Thekla Hall