fbpx

Föreningsrapport

Föreningsrapporten är ett av förbundets verktyg för att se över vilka av våra medlemsföreningar som är aktiva men även för att se över vår verksamhet och se om vi kan hitta generella punkter som vi behöver ta ett helhetsgrepp om.

Rapporten görs via IdrottOnline och ska fyllas i en gång per år. 2020 års rapport kommer vara öppen mellan 1 maj-31 augusti.