Hitta!
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Försäkringar

Alla skolidrottsföreningar som är medlemmar i Skolidrottsförbundet omfattas av en försäkring hos Folksam. Vid olycksfallsskada under en aktivitet med skol-IF ringer du Folksam Idrott och anmäler skadan på telefon 0771-950 950.

År 2009 beslutades det att teckna en försäkring för samtliga föreningar knutna till Skolidrottsförbundet. Sen den 1 januari 2010 omfattas alla medlemmar av en försäkring vid skador eller olyckor som uppkommer i samband med skolidrottsföreningens aktiviteter.

Försäkringen finns eftersom skolornas försäkringar inte fullt ut täcker verksamheten inom skol-IF. Dessutom tydliggör försäkringen också att skol-IF är en fristående organisation skild från skolan.

Idrottsförsäkring är tecknat centralt med Folksam och alla förbundets medlemsföreningar som uppfyller de krav som ställs på medlemskap i förbundet omfattas av försäkringen.

Här kan du läsa om olycksfallsförsäkring för de aktiva.

Här kan du läsa mer om Riksidrottsförbundets Föreningsförsäkring Bas som ni får som medlemmar i RF. Detta är ett grundläggande skydd.

Här finns information om RF Föreningsförsäkring utökat skydd. Om ni som förening behöver utöka ert försäkringsskydd då basomfattningen inte räcker till.

För mer information

Katarina Johansson Eiben