fbpx

Försäkringar

Alla skolidrottsföreningar som är medlemmar i Skolidrottsförbundet omfattas av en försäkring hos Folksam. Vid olycksfallsskada under en aktivitet med skol-IF ringer du Folksam Idrott och anmäler skadan på telefon 0771-950 950, ange försäkringsnummer K64980.

År 2009 beslutades det att teckna en försäkring för samtliga föreningar knutna till Skolidrottsförbundet. Sen den 1 januari 2010 omfattas alla medlemmar av en försäkring vid skador eller olyckor som uppkommer i samband med skolidrottsföreningens aktiviteter.

Försäkringen finns eftersom skolornas försäkringar inte fullt ut täcker verksamheten inom skol-IF. Dessutom tydliggör försäkringen också att skol-IF är en fristående organisation skild från skolan.

Idrottsförsäkring är tecknat centralt med Folksam och alla förbundets medlemsföreningar som uppfyller de krav som ställs på medlemskap i förbundet omfattas av försäkringen.

Här kan du läsa om olycksfallsförsäkring för de aktiva.

Här kan du läsa mer om Riksidrottsförbundets Föreningsförsäkring Bas som ni får som medlemmar i RF. Detta är ett grundläggande skydd.

Här finns information om RF Föreningsförsäkring utökat skydd. Om ni som förening behöver utöka ert försäkringsskydd då basomfattningen inte räcker till.