Hitta!
Generic filters

Hej Skolverket, föreslå Skol-IF för mer rörelse i skolan!

[bctt tweet=”Inom Skolidrottsförbundet har vi många goda exempel på hur Skol-IF dagligen ger barn och unga möjlighet till mer rörelse i skolan – på sina egna villkor!” username=”skolidrott”]

Nytt regeringsuppdrag till Skolverket för mer rörelse i skolan

Det nya regeringsuppdraget “Mer fysisk aktivitet för att höja resultaten i skolan” ger Skolverket i uppdrag att föreslå hur mer rörelse kan bli en del av vardagen i grundskolan:

“Stillasittande är vanligt och alldeles för få unga rör på sig tillräckligt. Regeringen anser att det är viktigt att skolan tar tillvara på de möjligheter som finns under skoldagen för att engagera eleverna, både flickor och pojkar, till mer fysisk aktivitet. Mer rörelse i vardagen kan främja elevernas utveckling och hjälpa dem att nå utbildningens mål.”

– Det handlar inte om en ny uppgift på lärarna utan möjlighet till struktur och kultur på skolorna som gör att lärarna får lättare att ha ordning i klassrummet och eleverna lättare att lära sig, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Riksidrottsförbundet understryker att det är bråttom

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är positiv men menar också att det är bråttom i inlägget Våra barn behöver rörelse nu:

– Vi kan inte vänta längre. Våra barn behöver rörelse nu, vi behöver göra något åt den ojämlika hälsan och här måste vi tillsammans med kommuner och skolor intensifiera arbetet, säger Björn Eriksson.

Skol-IF ger redan nu möjlighet till mer rörelse i skolan

[bctt tweet=”Inom Skolidrottsförbundet finns goda exempel på hur Skol-IF dagligen ger barn och unga möjlighet till mer rörelse i skolan – på sina egna villkor!” username=”skolidrott”]

– Vi har skapat en friluftsdag för våra skolkompisar, vi har egna träningar och är danslärare på rasterna. Onsdagsträningarna är frivilliga träningspass, efter skoltid, varje vecka. Det brukar komma 50-60 elever. Det räcker att vi visar oss så har vi en svärm omkring oss som vill lära sig dansa!, berättar Murgårdsskolans Skol-IF i Sandviken.

Skol-IF ger så mycket mer än bara mer rörelse

En bra Skol-IF har en styrelse bestående av unga som stöttas av en vuxen. Har medlemmar som utbildas i föreningslära och ledarskap. Skapar former för demokrati och medlemsinflytande och erbjuder kvalitativa, regelbundna och varierande aktiviteter.

Runt om i landet märker vi att efterfrågan på våra verksamheter ökar i takt med att skolorna försöker hitta bra lösningar för att skapa mer rörelse i skolan.

– De kommuner som har satsat på Skol-IF har sett att det är många barn, som överhuvudtaget inte tänkt att börja idrotta, som faktiskt gör det, säger Kristina Svensson (S), som tillsammans med Dalarnas idrottsförbund skrivit på ett historiskt avtal om obligatorisk rörelse på skolschemat.

Skolidrottsförbundets fyra bästa tips för mer rörelse i skolan

[bctt tweet=”Med vår samlade erfarenhet inom Skolidrottsförbundet är detta våra fyra bästa tips för att skapa mer rörelse i skolan – långsiktigt och hållbart:” username=”skolidrott”]

– Se till att det finns ett vuxenstöd som har tid för Skol-IF i sin tjänst.
– Se till att skolledningen ger vuxenstödet rätt förutsättningar.
– Se till att kommunen ger skolledningen de ekonomiska möjligheter som krävs.
Se till att Skolverket föreslår Skol-IF för mer rörelse i skolan.