fbpx

Hur får vi pengar till föreningen?

Det finns många sätt att finansiera verksamheten i skolidrottsföreningen. Här är några exempel:

  • Via Svenska Skolidrottsförbundet kan ni söka pengar från Idrottslyftet.
  • Föreningen kan söka lokalt aktivitetsstöd (LOK) via Riksidrottsförbundet och i vissa fall även från kommunen.
  • För vissa projekt kan ni även söka bidrag direkt från ert distriktidrottsförbund  eller SISU-distrikt. Kontakta dem för att diskutera möjligheter!
  • Även en ringa medlemsavgift skapar ett visst ekonomiskt utrymme för föreningen.
  • Sponsring eller gåvor från det lokala näringslivet eller skolan kan vara en möjlighet.
  • Medlemmarna i föreningen kan sälja lotter eller produkter för att utöka föreningskassan.
  • Föreningen kan anordna tävlingar, en skolidrottsgala eller en annan rolig aktivitet där överskottet går till föreningskassan.