fbpx

Hur hög ska medlemsavgiften vara i skol-IF?

Medlemsavgiftens storlek fastställs först under ert bildandemöte och därefter kan ni ändra avgiftens storlek i stadgarna på under årsmötet.

Föreningens årsmöte kan besluta att medlemsavgiften ska vara 0 kr. Gör ni detta är det viktigt att bestämma hur medlemskapet ska tydliggöras. Ska medlemmar skriva på ett papper? Få ett medlemskort? Eller hur ska man bli medlem i just er förening?

Ett medlemskap måste vara helt frivilligt och ni får inte automatiskt ansluta hela skolan. Ni får heller inte gå runt i klasserna och fråga om det är någon som INTE vill vara med i skol-IF, däremot kan ni gå runt i klasserna och fråga VILKA som vill vara med och upprätta en lista.

Alla som blir medlemmar måste registreras på föreningens IdrottOnline sida. Medlemskapet gäller så länge ni har bestämt, vanligtvis ett år, och därefter måste ni fråga på nytt samt ta bort de som längre inte vill bli medlemmar. Alla medlemmar registrerade i IdrottOnline är försäkrade på alla skol-IF aktiviteter utanför skoltid genom Skolidrottsförbundet och Folksam.

Det kan underlätta tydliggörandet av medlemskapet om ni har en medlemsavgift men det kan även innebära att vissa väljer att inte vara medlem. Om ni har en avgift rekommenderar vi en låg sådan på 10-20 kr per år.