fbpx

Hur skickas informationen om årsrapporten ut?

Informationen skickas ut till alla Skolidrottsföreningar som är medlemmar via mejl till den kontaktperson/mejladress som finns på föreningens Idrottonlinesida. Det krävs alltså att medlemsregistret och föreningsinformationen är rätt för att informationen ska nå rätt person. Detta är en uppgifts som åläggs föreningen att löpande hålla uppdaterad och korrekt.

Om något svar inte har kommit in den 31 januari kommer en påminnelse att skickas ut via brev till den postadress som finns på föreningens Idrottonlinesida.