fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

I Skol-IF är det unga som leder rörelsen

På Skolidrottsförbundets digitala förbundsmöte 12 september 2020 beslutades det om fyra vägval för att nå det framtida målet att det är unga som leder rörelsen. – I grunden är barn och ungas rätt till rörelse, demokrati samt glädje och gemenskap som vi alla jobbar för att uppnå, säger Lovisa Röjd, 27 år från Skolidrottsförbundet i Västergötland.

Lovisa, som varit med på flera förbundsmöten sedan tidigare, upplevde det digitala förbundsmötet både effektivt och smidigt men tillägger:

– Dock var det såklart tråkigt att inte träffa alla som var med IRL (In Real Life).

Viggo Björkman, 18 år, från Skolidrottsförbundet i Skåne var med på förbundsmötet för första gången och instämmer:

– Jag tyckte att det flöt på väldigt bra och att allting genomfördes smidigt och har väl planerat! Dock så utnyttjades inte forumet i diskussionssyfte vilken jag tror hade gjorts vid fysisk träff. Detta löstes dock till motionerna som kommer tas vid kommande tillfälle.

På grund av Covid-19 blev det just i år ett annorlunda förbundsmöte, som först sköts upp från april för att senare genomföras digitalt i september.

– Jag har tyckt att det har varit otroligt spännande att projektleda Skolidrottsförbundets första digitala förbundsmöte. Det var minst lika spännande under mötesdagen att se hur det digitala mötet föll ut. Jag upplevde mötesdagen mycket viktig, rolig och lyckad. Jag är också väldigt glad över att vi hade så pass många deltagande SDF med tillhörande ombud. Jag ser dock väldigt mycket fram emot – fram emot att få träffa alla distrikt och ombud, gärna ännu fler, under en större konferens under början av 2021 som även kommer innehålla behandling av motionerna som bordlades under mötet, berättar Thekla Hall, 24 år, verksamhetsutvecklare inom Skolidrottsförbundet och projektledare för Förbundsmötet 2020.

Trots motioner som får vänta på beslut ett tag till fattade det digitala förbundsmötet beslut om:

– Nya stadgar där det är unga som är normen.
– En ny verksamhetsinriktning med målet att unga leder rörelsen genom att arbeta med fyra vägval med fokus på:

1. Av unga, för unga.     
2. En Skol-IF på varje skola.     
3. Rörelse, ledarskap och demokrati.     
4. Ett inkluderande förhållningssätt.

– Nya ekonomiska riktlinjer för att bredda inkomstbasen.
– Val av ny förbundsstyrelse.

Läs Skolidrottsförbundets nya verksamhetsinriktning här.

Jamie Spörndli, 28 år, omvaldes till förbundsordförande och berättar efter mötet:

– Det känns bra att ha genomfört förbundsmötet och att det gick så pass bra som det gjorde att genomföra det digitalt. Det känns extra roligt att få dra igång arbetet med den nya förbundsstyrelsen nu!

Beslut om nya mål och vägval ger en energikick för ett av Sveriges största barn- och ungdomsförbund och ökar förväntningarna inför framtiden. Så vad är särskilt viktigt att satsa på de två kommande åren?

– Att i så stor utsträckning som möjligt hinna med att anpassa sig till samhällets snabba svängningar, med allt vad det innebär. Digitalisering må vara viktigt å ena sidan, men å andra sidan ökar kanske vikten av att vara närvarande och personlig. Det krävs kreativt tänkande för att lyckas på alla plan, och jag tror det är viktigt att budskapet inte blir för komplext, då det i grunden är barn och ungas rätt till rörelse, demokrati samt glädje och gemenskap som vi alla jobbar för att uppnå, svarar Lovisa.

– Jag tycker det är viktigt att vi fortsätter utvecklas och att vi främst bibehåller det som åstadkommits under senaste åren. Största fokus från min sida ligger på barnen och att fortsätta utbilda och ge möjlighet till en rolig barndom! säger Viggo.

– De kommande två åren kommer fokus fortsatt att ligga på verksamhetsutveckling hos föreningar och SDF. Jag tror och hoppas att den nya verksamhetsinriktningen kommer vara ett stort stöd i det arbetet och att det kommer att bidra till ett mer enat förbund, säger förbundsordförande Jamie.


Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.