fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Vad är en Skol-IF?

En skolidrottsförening, som oftast förkortas till Skol-IF, är barn och ungas egen förening. Här idrottar vi på våra egna villkor. Tanken med en Skol-IF är att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en enkel, rolig och billig fysisk aktivitet, där unga leder unga.
Läs mer

En Skol-IF finns i anslutning till skolan och aktiviteterna sker utanför lektionstid på exempelvis raster, efter skoldagens slut eller på helger. Aktiviteterna kan vara nästan vad man vill. Det viktiga är att man rör på sig, att alla kan vara med och att det är ungdomarna själva som leder.

Även om föreningen finns i anslutning till skolan är det inte rektorn eller läraren som bestämmer, utan föreningens medlemmar, alltså vi unga. Föreningen är fristående från skolan men båda gynnas av ett samarbete.

Precis som alla idrottsföreningar i Sverige ska en Skol-IF styras demokratiskt. Det betyder framförallt att alla som vill är välkomna på aktiviteter och som medlemmar, att styrelsen som har mest makt i föreningen har röstats fram av medlemmarna, att man följer förbundets regler, att medlemmar har möjlighet att påverka föreningens utveckling och inriktning samt att allt som händer i organisationen är öppet för medlemmarna.

Till skillnad från många andra idrottsföreningar ligger inte fokus i en Skol-IF på vem som är vinnare och förlorare. Alla aktiviteter och tävlingar ska ha fokus på rörelseglädje och gemenskap. Det viktigaste är att alla känner sig välkomna – både inför och under aktiviteter.

En välfungerande skol-IF kännetecknas av följande 4 punkter:

– Föreningen har en styrelse bestående av unga som stöttas av en vuxen.
– Föreningens medlemmar utbildas i föreningslära och ledarskap.
– Föreningen skapar former för demokrati och medlemsinflytande.
– Föreningen erbjuder kvalitativa, regelbundna och varierande aktiviteter.

Alla 4 punkter är viktiga för att föreningen ska bli så välkomnande, fungerande och rolig som möjligt.

Men det finns mer än de 4 punkterna. En förening behöver också lägga tid på administration och ekonomi – sådant som är en grund för att föreningen ska ha kraft att lägga på utveckling och roliga aktiviteter. Det är framförallt ekonomin och administration som en vuxen gärna får stötta föreningen med. Annars är som sagt en Skol-IF av unga, för unga.

I Skol-IF skapar vi unga rörelseglädje tillsammans!

Sju fördelar med Skol-IF

Att ha en skolidrottsförening som är ansluten till Svenska Skolidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet och hela Idrottssverige har många fördelar:

Hälsa och rörelseglädje.

Läs mer

För barn och unga kan en Skol-IF på skolan betyda mycket; förutom hälsa och välbefinnande, balans i tillvaron och att de orkar mer som det ju talas så mycket om är det ju kul att träna och det ger en kick. Det handlar om glädje och adrenalin tillsammans med andra, alla kan delta, det är billigt, ingen behöver specialisera sig i någon särskild idrott och barn och unga kan själva påverka innehållet.

Starkare sammanhållning.

Läs mer

För skolan kan en förening betyda att sammanhållningen på skolan stärks när ungdomarna kan mötas över klassgränserna, efter lektionstid, för att motionera tillsammans. Kursplanernas mål angående delaktighet, inflytande, initiativ, ansvar och demokratisk fostran kan tillämpas och nås i en skolidrottsförening. Ungdomarna växer, tar ansvar och blir någon. Skolidrottsföreningen kan vara en samordnare och initiativtagare till daglig fysisk aktivitet på skolan, som nu är en strävan i läroplanen. Skolan kan profilera sig, marknadsföra skolidrottsföreningen och på detta vis få fler elever som söker just er skola. Vilken förälder önskar inte i dagens läge att skolan aktivt jobbar med hälsa och elevinflytande?!

Utvecklas genom ledarutbildning.

Läs mer

Internt i föreningen kan ni lära er mer om hur det är att driva en skolidrottsföreningen eller att leda idrottsaktiviteter. Utbilda medlemmarna och styrelsen med hjälp av Svenska Skolidrottsförbundets utbildningsmaterial eller ta hjälp av SISU i ert distrikt för en skräddarsydd utbildning. Genom att erbjuda medlemmarna utbildning kan de fungera som ledare och leda en verksamhet för alla. Medlemmarna uppmuntras i utbildningen att utveckla egna former av aktiviteter.

Var med på breddarrangemang.

Läs mer

Ni får information om och möjlighet att vara med i breddarrangemang exempelvis Skoljoggen.

Möjighet att få pengar.

Läs mer

Föreningen har möjlighet att söka ekonomiskt stöd med mera.

Trygghet med en grundförsäkring.

Läs mer

Alla medlemmar i en registrerad skolidrottsförening har en grundförsäkring via Folksam.

Var med på KM- och DM-tävlingar.

Läs mer

Medlemmarna i skolidrottsföreningen har möjlighet att vara med på KM- och DM-tävlingar. Distrikts- och Kretsmästerskap för skolidrottsföreningar arrangeras av respektive distriktsförbund inom Skolidrottsförbundet. För att få reda på i vilka sporter som det arrangeras tävlingar i ditt distrikt och information om anmälan får du vända dig till distriktet där du bor.

En skol-IF är enkel att bilda

Det räcker att ni är några som vill idrotta och som vill göra det tillsammans under organiserade former och bestämmer att ni är en förening och vad ni ska heta.

Vilka är medlemmar i Skol-IF?

En av grundpelarna för Sveriges idrottsföreningar är allas rätt att vara med i föreningen.
Läs mer

Medlemskapet är givetvis frivilligt och därför går det inte att kollektivansluta alla elever i en klass eller på en skola. Individen ska själv få välja om den vill vara med eller inte. Vi rekommenderar att ett enkelt medlemsregister upprättas så det blir tydligt vilka som är medlemmar. Det är upp till föreningen att bestämma om man vill ha en medlemsavgift eller inte, men en låg avgift på ca 20 kr per termin eller år tydliggör vilka som är medlemmar och ger också föreningen lite ekonomiskt utrymme.

Fyra punkter för en levande Skol-IF

Föreningen har en styrelse bestående av unga medlemmar som stöttas av en vuxen.

Föreningens medlemmar utbildas i föreningslära och ledarskap.

Föreningen skapar former för demokrati och medlemsinflytande.

Föreningen erbjuder medlemmarna kvalitativa, regelbundna och varierande aktiviteter.

Forskning till stöd för Skol-IF

Bunkefloprojektet startade år 1999–2000 på fyra närliggande grundskolor i Malmö, med det övergripande målet att undersöka effekten av daglig skolidrott under hela grundskoleperioden.
Läs mer

Forskning visar att fysisk aktivitet bland barn och ungdomar är förknippad med flera fördelaktiga hälsoeffekter vad gäller exempelvis kroppsvikt, benmassa, blodtryck psykisk välmående och akademiska skolprestationer. Det är särskilt viktigt att röra på sig under uppväxtåren, dels för att det är då man bygger upp skelettet, muskler och utvecklar motoriken, dels för att beteenden som etableras under barndomen tenderar att följa med in i vuxenlivet. Men endast var tionde flicka och var femte pojke i Sverige når i dag WHO:s rekommendation om minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Dessutom spenderar en genomsnittlig tioåring nästan nio timmar om dagen med stillasittande aktiviteter.

Om Bunkefloprojektet

Skol-IF i sociala medier

Håll koll på Skol-IF

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.

Rörelsesatsning i skolan

Är du intresserad av vad Riksidrottsförbundet gör för att förbättra förutsättningarna för fler barn och unga att röra sig i skolan? Läs mer här om projektet Rörelsesatsning i skolan.