fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

LOK-stöd

Vad är LOK-stöd?

Alla skolidrottsföreningar som är medlemmar i Skolidrottsförbundet är också anslutna till Riksidrottsförbundet (RF). Därför kan alla skol-IF ansöka om LOK-stöd. LOK-stöd står för statligt lokalt aktivitetsstöd. Det finns även ett kommunalt LOK-stöd men det tar vi inte upp på denna sida. LOK-stödet finns för att stötta barn- och ungdomsidrott. Ju mer aktiviteter och deltagare en skol-IF har desto mer LOK-stöd (pengar) kan föreningen få.

Ni söker alltså LOK-stöd för era aktiviteter. Reglerna för dessa aktiviteter sammanfattas nedan.

Aktiviteten ska:

  • Pågå minst 60 minuter
  • Ledas av en ledare som fyllt 13 år*
  • Ha minst 3 och högt 30 deltagare
  • Innehålla en gemensam samling och avslutning
  • Deltagarna på aktiviteten ska vara mellan 7-25 år
  • Aktiviteten ska ske utanför ordinarie skolschema
  • Alla som deltar i aktiviteten ska vara medlemmar i föreningen

*Om ledaren är yngre än 13år kan ni ange denne som ledare men måste också ha en äldre ledare som ni registrerar i ansökan.

En skol-IF kan inte söka pengar för aktiviteter ni gör med skolan, tex en obligatorisk friluftsdag eller den vanliga idrottslektionen. Om en skol-IF aktivitet sker när deltagarna går på fritids går detta bra att söka LOK-stöd för om ni skriver ut de barn som går på fritids den stunden som de deltar i skol-IF.

Hur söker vi LOK-stöd?

Föreningen ansöker om LOK-stöd via sin IdrottOnline-sida. Ansökan skickas iväg två gånger per år. Ni registrerar era aktiviteter i IdrottOnline via datorn eller via den app som finns för LOK-stöd. Vårens aktiviteter ska skickas in senast den 25 augusti och höstens aktiviteter senast 25 februari. I och med att samtliga aktiviteter måste närvaroregistreras digitalt så förs föreningens siffror över till ansökan automatiskt – det enda man då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den. Viktigt att tänka på är att föreningen alltså måste gå in och öppna själva LOK-stödsansökan och skicka in den, även när man har närvaroregistrerat digitalt.

Behörighet att skicka in ansökan

De som kan skicka in ansökan för din förenings räkning är ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Personen måste finnas upplagd i medlemsregistret på föreningens IdrottOnline-sida med någon av följande roller: ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig.

Utbetalning av LOK-stöd

Utbetalning kan endast göras till din förenings eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro tillhörandes en privatperson, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte heller göras till vanligt konto. Riksidrottsförbundet kontrollerar att angivet giro står tecknat i föreningens namn så som det anges i vårt föreningsregister (namnet i detta är det namn under vilket föreningen har blivit antagen som medlem i respektive specialidrottsförbund).

På denna sida kan ni läsa allt som rör LOK-stödet, specifika regler och vad föreningen måste göra om den blir granskad https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/

LOK-stöd på lätt svenska https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/lokpalattsvenska/

På idrottOnline.se hittar ni manualer till allt som har med IdrottOnline och LOK-stödsansökan att göra. Hör kan ni också ringa supporten.

Den stora guiden till LOK-stöd https://iof4.idrottonline.se/globalassets/svenskidrott-idrottonline/manualer—helpcenter/pdf-filer/narvaroregistrering-och-ansokan-om-lok-stod2.pdf

 Alla skol-IF tillhör ett SDF (specialdistriktsförbund). Ni kan antingen ta hjälp av ert SDF med LOK-ansökan, höra av er till ert distrikts verksamhetsutvecklare (se kontaktuppgifter på skolidrott.se) eller kontakta IdrottOnline-support. LOK-stödsgruppen finns också att kontakta för frågor. https://skolidrott.se/forbundet/kontakt/Lok@rfsisu.sehttps://support.idrottonline.se/support/home

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.