fbpx

Måste föreningen ha en revisor?

Ja!

Men…

De flesta skolidrottsföreningar är mindre och avslutar sina räkenskaper med ett årsbokslut. Då finns det inte något krav på auktoriserad revisor eller godkänd revisor med avlagd examen som redovisningslagen föreskriver för föreningar som ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning.

En skolidrottsförening behöver en revisor som har förmåga att gå igenom föreningens bokföring och bör även kunna vara behjälplig med att upprätta årsbokslut. För detta krävs god kompetens i ekonomisk redovisning. Eftersom en revisor enligt redovisningslagen ska vara myndig så bör gymnasiekompetens krävas. En revisor ska också ta del av årsmötes- och styrelseprotokoll, avtal m.m. och bör därför ha viss vana av föreningsarbete .

Om föreningen vill ha ytterligare en revisor kan denne med fördel vara en lekmannarevisor (medlemsrevisor), som ofta är medlem i föreningen. En lekmannarevisor granskar styrelsens förvaltning utifrån sin särskilda kunskap om föreningens verksamhet.