fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Miljonstöd till Skolidrottsförbundet i Skåne för barn och ungas hälsa

21 oktober kom beslutet från Allmänna Arvsfonden om att Skolidrottsförbundet i Skåne får över sju miljoner kronor över en treårsperiod för att arbeta för barn och ungas förbättrade hälsa.

– Med tanke på projektets storlek och alla turer fram och tillbaka i vår kreativa verkstad när vi arbetat med det kan vi nu ett år senare säga att detta besked var det absolut största och bästa besked vi fått under vår tid i Skolidrottsförbundet. Vi har under åren haft många större och mindre projekt med olika stiftelser och bidragsgivare som vi är otroligt tacksamma för och stolta över. De har tagit oss fram till detta ögonblick där vi nu får möjligheten att genomföra ett utvecklingsarbete som vi så länge velat göra men inte kunnat då ekonomin inte tillåtit. Att nu kunna göra detta till verklighet genom stöttning från Arvsfonden känns hel magiskt! säger Ted Åhs, verksamhetsledare Skolidrottsförbundet i Skåne.

Det övergripande målet med projektet är ta fram hållbara verktyg och arbetsmodeller som ligger till grund för att öka barn och ungas delaktighet inom det ideella föreningslivet. Önskat resultat är att barn och ungas fysiska och psykiska mående förbättras och har en långvarig effekt.

– I projektet kommer vi att skapa en digital arena som ska fungera som en plattform för att ungdomsledare kan matchas med nya ideella uppdrag samt en form av intranät för aktiva skolidrottsföreningar. Vi kommer också att fram en arbetsmetod kring en ungdomsgrupp med mål att skapa en verksamhet som riktar sig till före detta ledare som vill fortsätta att engagera sig inom förbundet, berättar Ted.

Projektet innehåller två delar, framtagandet av en digital plattform samt utveckling av en modell kring ungdomsgruppen.

Dels kommer en digital plattform skapas för skolidrottsföreningar för dialog, erfarenhetsutbyte, kommunikation och dokumentförvaring, här kommer också Skolidrottsförbundets digitala utbildningar integreras. Till denna plattform ska också en ledarskapsbank skapas. Till skillnad från många rekryteringsbanker vänder ledarskapsbanken på alltihop. När andra har föreningar och förbund som letar efter intresserade ledare så har ledarskapsbanekn ledare som letar efter intresserade föreningar och förbund.

Den andra delen handlar om att fånga upp allt engagemang som finns hos skolidrottsföreningarna. I projektet kommer det att skapas en modell kring ”Ungdomsgruppen” där unga kan fortsätta engagera sig på förbundsnivå efter sin tid i skolidrottsföreningen. Detta för att skapa möjligheter för unga att få kunskap och erfarenhet av förbundsutveckling.

– Vi står inför stora utmaningar kopplade till ungas psykiska och fysiska hälsa och vi hoppas att vi, genom detta projekt, kan ta fram verktyg och modeller som ska fungera som ett främjande arbete. Vi ser att barn och unga rör sig mindre och färre är ideellt engagerade i en förening. Fördomen kring ungas engagemang är att de inte vill eller kan, vilket inte stämmer. Vi i Skolidrottsförbundet Skånes har idag runt 600 ledare som på sin fritid väljer att både utbilda sig i förenings- och organisationslära samt planera och genomföra aktiviteter för barn och unga, med syfte att skapa rörelseglädje! berättar Ted.

– Många av ledarna har efterfrågat en fortsättning och vi är otroligt glada att vi nu, genom projektet Ledare i Rörelse, kan ta fram olika lösningar på deras önskemål. Detta är en målgrupp som är i behov av sysselsättning, ökas nätverk och bättre möjlighet till rörelseaktivitet och vi vill genom projektet förbättra ungas möjlighet att ta vara på de ledarkompetenser de fått och praktiserat i en Skol-IF. Detta tror vi har en stor påverkan på både individ- och samhällsnivå, inte minst när vi ser till folkhälsan, fortsätter Ted.

Projektet förväntas starta efter årskiftet och då ska projektledare tillsättas som då också blir kontaktperson. I nuläget är verksamhetsledare Ted Åhs kontaktperson för projektet.

Följ gärna Skolidrottsförbundet i Skåne på sociala medier för löpande information om projektet:

Instagram
@skolidrottsforbundetskane

Facebook
https://www.facebook.com/skanesskolidrottsforbund

När arbetet är igång kommer projektet även uppdateras frekvent på Allmänna arvsfondens hemsida.

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.