Hitta!
Generic filters

Vuxenstöd blir PFU

Motionärer

Martin Andersson
Skånes skolidrottsförbund

Bakgrund

Utifrån en lång erfarenenhet av att bygga kvalitativa skolidrottsföreningar och från nya tankar och ideer bland personal på förbundet samt ungdomar men framförallt hos berörda "vuxenstöd" så föddes det en tanke för ca två år sedan för att förtydliga och omvandla stausen kring att vara "vuxenstöd" . Vi anser att denna roll är superviktig för att föreningarna ska byggas/bibehållas med kvalite och att den vuxne ifråga ska känna stolthet, glädje och framförallt proffesionalism kring sin roll och att det ska verka som en jobbtitel och ett helhetsbegrepp för arbetet man gör.

Utifrån många olika förslag så fatsnade vi till slut för PFU - Pedagogisk Föreningsutvecklare. PFU har varit vår titel i Skåne i ca 2 år, det har som sagt förtydligt och stärkt rollen. Vuxenstöd är jag till vem? Stöd till andra vuxna? Vuxna som får stöd?

Vi känner inte att det funkar och att det rimmar väl med vår verksamhet så därför vill vi sprida titeln PFU och att det i sin tur ska bli en nationell titel, så därav denna motion.

Vi yrkar därför

  • att ändra begreppet "vuxenstöd" till titeln PFU.

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen har följt utvecklingen i Skåne på nära håll de senaste åren, och förändringen av begreppet vuxenstöd till PFU har varit en mycket spännande del i SDF:ets utvecklingsresa. Vi uppfattar att det inte enbart förtydligat uppdraget, utan även gjort det med attraktivt för de som skulle kunna tänkas ta på sig rollen. Genom att tala om den pedagogiska funktionen lyfts perspektivet från praktisk underlättare till stödjande ledare och mentor.

Förbundsstyrelsen vill fortsätta undersöka vilket eller vilka begrepp som kan passa bäst för rollen, men instämmer med motionären att bereppet Vuxenstöd behöver ses över. Vi vill göra denna förändring tillsammans med SDF-aktiva och vuxenstöd över hela landet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

  • att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med SDF, skol-IF och vuxenstöd från olika delar av landet ta fram förslag på namn och beskrivning av vuxnas stödjande och utvecklande roll i skol-IF.

    Detta ska presenteras under 2021.