Hitta!
Generic filters

SDf-bidraget

Motionärer

Yvonne Hagström Theander
Dalarnas skolidrottsförbund

Bakgrund

Det nya SDF bidraget skall det vara 90% utbildning och 10 ” övrigt”. Detta medför att SDFens bidrag från SSIF blir mycket minskat. Då den nya utbildningen skall digitaliseras , kommer det inte heller ” behövas” utbildare från SDFet. Därmed minskas utbildningsbidraget åter.

Att SDFens bidrag från SSIF utarmats enormt de sista 10 åren är ingen nyhet. Varje år presenteras en förändring, till det sämre. Detta är ytterligare ett... 

Att sedan SSIF varmt framställer sig som ”förbundet som värnar om rörelseglädje” stämmer inte. Skol IFar har ingenstans att söka bidrag från. SDF et har definitivt inte ekonomi för att hjälpa Skol Ifar. Vilket medför att belastningen för vuxenstöden blir dom övermäktiga. ALLT kan man inte göra ideellt.

Vi yrkar därför

  • att SDF bidraget skall fördelas 25 utbildning och 75 till rörelseglädje dvs breddidrott.

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen delar motionärens inställning att det är viktigt att vi har strukturer och ekonomiska stöd som främjar verksamheten och våra ideella. Det är dock viktigt att vi alla har rätt uppfattning om de strukturer som finns idag, för att kunna samtala kring förändringar för framtiden. Först och främst, rörelse vill vi primärt ska ske i skol-IF och arrangeras av unga i skol-IF. För det andra, SDF-stödet är bredare än det som beskrivs i motionen. Den del av SDF-bidraget motionären skriver om är en av tre delar i det nya SDF-bidraget, verksamhetsbidraget. Utöver detta finns ett grundbidrag som möjliggöra SDF:ets grundläggande funktioner som årsmöte etc. samt ett reserverat bidrag som betalar för att SDF:et ska kunna vara representerat med minst en deltagare på exempelvis alla förbundsmöten och SDF-konferenser.

Förbundsstyrelsen vill också förtydliga att det redan under 2020 kommer ett antal nya möjligheter för skol-IF att söka medel direkt till sin verksamhet. Vi arbetar för att ännu fler ska komma framöver.

Förbundsstyrelsen vill vara tydliga med att bidragen till SDF:en inte minskas genom det nya bidragssystemet. Det som däremot händer är att det fördelas enligt andra nycklar. Nycklar som bättre stämmer överens med de inriktningar som finns såväl i våra stadgar som andra styrdokument. De SDF som till en början kanske tappar i SDF-bidrag kan genom att förändra sin verksamhet utifrån verksamhetsinriktningen återigen få högre bidrag. Bidragen är ju avsedda att gå till aktiviteter som stöttar skol-IFen i SDF:et. Därför är de också viktade utifrån de aktiviteter som skol-IFen genomför, samt hur kostnader och stödbehoven för dessa aktiviteter ser ut. Förbundsstyrelsen vill därför avslå motionen.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

  • Avslå motionen.