Hitta!
Generic filters

Svenska skolidrottsförbundets Logga – ny inriktning

Motionärer

Martin Andersson
Skånes skolidrottsförbund

Bakgrund

Tankarna började växa fram kring begreppet "framtid" i vår nationella logga och om det egentligen är rätt. Vi från Skånes Skolidrottsförbund anser att ungdomarna visserligen är vår framtid på alla sätt o vis men dessa ungdomar är ju ledare här och nu. Och inte våra framtida ledare. 

Kring dessa tankar föddes då även en ide kring en ny riktlinje, en förydligande nationell riktlinje kring vad vi vill stå för och hur vi ska kunna marknadsföra oss som ett gemensamt förbund. Vi har åtskillga gånger fått förklara för ny orginisationer/skolor och berörda att vi ej är en skolverksamhet, det skapar ett merjobb och en otydlighet utåt sett och vår fantastiska verksamhet får ibland svårt att nå ut. 

Samtidigt som vårt förbundsnamn är och kan vara vår styrka så kan det också vara en svaghet. Vi vill härmed öppna upp tankar/diskussioner där vi vill hitta en ny väg för att marknadsföra oss utifrån en ny tid och samsyn, där vi gemensamt kan hitta ett slogan/ledord som är slagkraftig och gör det lättare för hur vi ska kunna nå ut med vårt budskap. Naturligtvis så ska Svenska Skolidrottsförbundet logga bestå, men varför inte kring nya begrepp och i en ny touch/inriktning som ingen kan missupfatta eller undvika i hela vårt avlånga land. 

Exempel för tydlighet av motionen. 
#FörUngaAvUnga #UngaIRörelse #UngaLederUnga mm ... 
Glädje - Glöd - Gemenskap - kan kanske bli - 
RörelsGlädje - Unga Ledare -Gemenskap mm

Vi yrkar därför

  • Nytt synsätt - Ny inriktning

Förbundsstyrelsens svar

Förbundsstyrelsen är både glada och spända inför den diskussion som Skånes skolidrottsförbund öppnar för med den här motionoen. I förslaget till ny verksamhetsinriktning finns en ny övergripande målbild för förbundet. Målbilden – Unga leder rörelsen – uppfattar vi stämmer väl överens med det nya synsätt som motionären efterfrågar.

Vi behöver i takt med en förändrad målbild och inriktning också se över hur vi kommunicerar. Det är viktigt att se till helheten i sådana förändringar. Förbundsstyrelsen har därför redan initierat ett arbete förbundskansliet kommer att se över hela förbundets kommunikationsplattform, inklusive logotyp. Denna process behöver ytterligare tid för att kunna få med just helheten, och förbundsstyrelsen anser därför att det vore olyckligt att ändra i logotypen innan hela arbetet är klart.

Då processen att se över såväl logotyp som andra delar av hur vi kommunicerar redan är igång vill vi ta med motionärens tankar i det arbetet. Vi vill därför att motionen anses besvarad.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut

  • Anse motionen besvarad.