fbpx
Hitta!
Generic filters

Förbundet

Namn – och stadgeändring vid SDF:s årsmöten

På vårt digitala förbundsmötet i september 2020 togs beslut gällande stadgeändring för Skolidrottsförbundet. Beslutet innebär namn – och stadgeändring även för våra distrikt. Vi rekommenderar att ändringen görs så fort som möjligt, senast vid årsmötet 2022. Tillvägagångssätt för SDF inför ändringen följer här: 

  1. Ta fram nya stadgar/uppdatera befintliga stadgar
  1. Skriva proposition kring ändringen

Förslag på skrivelse av proposition finns här. 

  1. Styrelsen behöver ta beslut, stå bakom propositionen (gäller samtliga årsmöteshandlingar)
  2. Invänta årsmötesbeslutet. 2/3 majoritet
  3. Skicka årsmötesprotokoll och nya stadgar till VU
  4. Er verksamhetsutvecklare ansvarar för teknisk ändring Idrottonline
  5. Namnändring hos Skatteverket

Info kring namnändring hos Skatteverket finns här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2020.4.71004e4c133e23bf6db800049898.html

  1. Informera banken om namnändring

*Om nya normalstadgar ej antas eller ändringar i nya normalstadgar görs behöver det godkännas av förbundsstyrelsen innan de kan ges som ändringsförslag.  

Om ni har några funderingar eller önskar vidare stöttning kontakta er respektive verksamhetsutvecklare!

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.