fbpx

Para ihop

Den här leken gör det lite roligare att gå ihop i par inför en övning eller liknande.

Orden nedan ska klippas ut och läggas ned i en gemensam hög så att det finns lika många lappar som deltagare. Sedan ska varje deltagare dra en lapp utan att visa för de andra. Om gruppen är jämna till antalet så används 2 st lappar av varje ord, om gruppen är ojämn så kan LAX finnas med på tre lappar. När du sedan säger till så ska alla som har en lapp ropa sitt ord högt och försöka hitta sin ”ordtvilling”. Det kommer bli en röra av liknande läten så det är inte lätt, men kul ?

När alla är indelade i par kan du börja den övning som var tänkt från början.

Lax Lax Lax

Tax Tax

Vax Vax

Max Max

Sax Sax

Brax Brax

Strax Strax

Fax Fax

Dax Dax

Flax Flax

Pax Pax

Ax Ax