fbpx

Plus- eller bankgiro

Eftersom en förening är en egen juridisk person så ska föreningen föra sina egna räkenskaper. Med detta menas att föreningen själv ansvarar för sina tillgångar och skulder och hur pengar kommer in och går ut ur föreningen. För att kunna betala och få pengar utbetalat i dag är det i stort sett nödvändigt att ha ett plus- eller bankgiro.

För idrottsföreningar är det en förutsättning att ha pg/bg för att kunna ta del av LOK-stödet och Idrottslyftsmedel. Riksidrottsförbundet, RF, betalar bara ut medel till pg/bg som är registrerat på den organisation som utbetalningen är avsedd för. En förening kan därför inte använda sig av exempelvis sin skolas pg/bg.

En förutsättning för att en förening skall kunna få ett pg/bg är att föreningen har fått sitt organisationsnummer som skattemyndigheten tar fram i samband med föreningens ansökan om medlemskap i Skolidrottsförbundet. 

Flera banker har speciella erbjudanden för föreningar, till exempel har Swedbank ett samarbete med RF. Kolla över vilka lokala banker som har bra erbjudande för er som idrottsförening. 
Om Swedbank är aktuellt kan du läsa mer om hur ni blir föreningskunder här.

Observera att det inte räcker med ett bankkonto utan att det måste vara ett giro!