Hitta!
Generic filters

Förbundet

Rekommendationer till alla inom Skolidrottsförbundet angående Covid-19

Informationen är baserad på Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets rekommendationer. Då rekommendationerna uppdateras ofta är det viktigt att alla inom Skolidrottsförbundet ansvarar för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kontinuerligt.

Här kan du läsa mer om Riksidrottsförbundets riktlinjer:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Här kan du läsa mer från Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

Generellt

  • Det finns många frågor om ekonomi. RF håller i dagsläget på att se över hur stödet ska fördelas. Information kommer så fort vi vet mer.
  • För dig som särskilt vill hålla dig uppdaterad om förbundets egna arrangemang kan följa oss på Facebook och/eller prenumerera på förbundets månadsbrev för allmänhet.

För Skol-IF

  • I dagsläget rekommenderar inte Folkhälsomyndigheten att stänga ner all idrott, men uppmanar alla föreningar som anordnar träningar och aktiviteter att använda försiktighetsåtgärder. Några av de punkter som riktar sig till idrottsrörelsen är:

– Undvik närkontakt vid idrottsutövande.
– Träna utomhus när så är möjligt.
– Begränsa antalet åskådare för att undvika trängsel.
– Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande.

  • Det är förbjudet att kalla till offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer. Riskbedömningsverktyg finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.
  • Vid minsta symptom ska man stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
  • Under våren håller flera föreningar och distrikt sina årsmöten – en viktig del i vår demokratiska process. RF rekommenderar att årsmöten skjuts upp alternativt arrangeras digitalt.

För SDF

  • Den 31 april har SDFen deadline på inrapportering av verksamhetsåret 2019, där bland annat årsmötesdokumentation ska bifogas. Då det för tillfället inte finns samma möjligheter att genomföra årsmötet så har vi förståelse för om det inte går att skicka med årsmötesprotokollet i inrapporteringen. Övriga handlingar går fortfarande att skicka in och förväntas skickas in enligt deadline.
  • För information om utbildningar, kontakta Louise Hagström, louise.hagstrom@skolidrott.se. E-post är skickad med specifik information till de distrikt som har skickat in utbildningsplaner för vårterminen. Önskar du ta del av den informationen är du välkommen att kontakta Louise.

För anställda

– Om arbetet tillåter rekommenderar vi alla som arbetar inom Skolidrottsförbundet att arbeta hemifrån. Krävs särskilda anpassningar hänvisar vi till förbundets generalsekreterare Jonas Leth, jonas.leth@skolidrott.se.

Håll koll på Skol-IF.

Som prenumerant får du nyheter om Skol-IF och tips och inspiration för både nya och befintliga föreningar.