fbpx

Sidkategori: Dalarna

STARK

Hitta!
Generic filters

IdrottOnline

För att se föreläsningarna behöver du registrera dig. Om du redan har registrerat dig kan du klicka på Logga in.

Skolidrottsförbundet
Box 11016 
100 61 Stockholm

Skansbrogatan 7
08-699 60 00
info@skolidrott.se

IdrottOnline

Fortsätt läsa

Övningsbank

 • Tipspromenad och frågesport 
 • Snösko längdskidor
 • Pulka 
 • Röda vita rosen ( bra att ha ett skogsområde, röda laget har en sida och vita laget har en sida. Varje lag har 4 koner som de ska skydda. Blir man tagen när man försöker ta en kona så måste man släppa konen där man står och gå till fängelset. Man vinner när hela laget har tagit alla motståndarnas koner). Går också att göra en variant i att glömma en eller två koner och blir man tagen måste man lämna en ledtråd samt gå till fängelset.
 • Mini fotboll ( använd en tredjedel av planen och ha innebandymål, spela med teknikbollar också
 • Frisbee golf (går att sätta upp markeringar i träd eller sätta upp en tunna vid ett träd ( borra hål i en tunna och trä ett rep runt och runt ett träd) Minigolfs lapp där deltagarna få skriva upp hur många kast de har använt.
 • ”Bollhav på is” ledaren har en påse med (bollhavsbollar) i olika färger och snurra så att bollarna flyger i olika riktningar. Barnen är uppdelade i olika lag (förslagsvis lag i varje färg). Laget som samlar ihop sin färgs bollar först vinner. Leken går jättebra att genomföra både på is och på land. 
 • ”dopboll med frisbee” ultimat frisbee 
 • Tabata träning ( tabata timer – app) koppla in till en högtalare och sedan får ledaren ropa ut vad barnen ska göra.
 • Skattjakts orientering ( barnen springer till en kontroll och måste sen tillbaka till ledaren för att få en ny ledtråd)
 • Fot orientering ( ta bilder på olika saker i närheten, och barnen ska genom bilderna hitta till de olika ställena)
 • Cirkelträning ( samma övningar som tabata, fasta i cirkelträningsform)
 • Killerboll
 • Hela havet stormar ( om man har någon bra lekplats i närheten)
 • Funbattle 
 • Flaggan
 • Snöskulpturtävling

Utbildning

Unga leder unga 

Unga leder unga innehåller allt som en ung ledare behöver kunna, dels för att kunna leda sig själv och dels kunna leda andra. Boken är indelad i tio kapitel där respektive kapitel innehåller tre spår (grön, blå samt röd) vilka är skrivna för att passa olika åldrar på läsarna. Det gröna spåret är för våra yngsta ledare, 10-12 år, som precis börjat leda och vill veta mer. Det blå spåret är för ledare som kommit en bit på vägen, 13-15 år, och vill veta mer om ledarskap och organisation. För våra äldsta ledare, 16-19 år, finns det röda spåret där fördjupning sker både inom organisations- och ledarskapsområdena.

Ur innehållet

– Skolidrottsförbundet och idrottens organisation
– Mångfald och värderingar
– Ungdomars inflytande och delaktighet
– Praktiskt ledarskap
– Demokrati och fair play
– Föreningskunskap
– Träningslära
– Idrottsskador
– Kost
– Arrangera och engagera

LOK-Stöd

LOK-stöd står för lokalt aktivitetsstöd och kan sökas hos såväl staten som kommunen. På denna sida beskrivs enbart det statliga LOK-stödet. För det kommunala LOK-stödet skiljer sig reglerna från kommun till kommun.

Genom LOK-stödet kan föreningen få in mycket pengar till föreningen så ta möjligheten att ansöka om LOK-stöd. Se räkneexemplet längre ner.

LOK-stöd ansöks utifrån föreningens aktiviteter och för att LOK-stöd ska beviljas måste aktiviteten uppfylla kraven enligt RF:s föreskrifter om statligt LOK-stöd.

Sammanfattningsvis kan man säga att en aktivitet ska:
– pågå minst 60 minuter,
– ledas av minst en ledare som fyllt 13 år
– ha minst tre och högst 30 deltagare,
– innehålla en gemensam samling och avslutning

För att föreningen ska ha rätt att ansöka om LOK-stöd ska den vara medlem i ett specialidrottsförbund som är anslutet till RF, till exempel Skolidrottsförbundet.

 

Aktiviteter under skoltid

Många Skol-IF håller aktiviteter för sina medlemmar under den tid då medlemmarna går i skolan eller på fritids (härefter kallar vi det skoltid). Det finns ingen regel i RF:s föreskrifter som innebär att en förening inte kan söka LOK-stöd för aktiviteter som genomförs under skoltid men det finns en del saker som föreningen behöver tänka på för att LOK-stöd ska beviljas.

 

Ledare

Det måste vara Skol-IF, och inte skolan eller fritids, som arrangerar aktiviteten. För att avgöra detta tittar LOK-stödsgruppen till exempel på vem som leder aktiviteten. Om ledaren är en lärare, fritidspedagog eller annan person anställd på skolan som gör detta på sin arbetstid är det ännu viktigare att ni visar på att detta är er Skol-IF:s aktivitet och inte skolans. Ni kan göra detta genom att skriva ut eleverna från fritids om de går där. Vårt mål är att en skol-IF drivs av unga och har barn och ungdomar som ledare. Se därför till att utbilda era medlemmar i Unga leder unga så att de kan vara aktivitetsledare för de yngre. För att LOK-stöd ska beviljas måste minst en av ledarna vara minst 13 år fyllda. Är era ledare yngre än 13 år föreslår vi att ni både skriver in dessa men även det vuxenstödet som hjälper till/finns i bakgrunden, oavsett och vuxenstödet arbetar på skolan.

 

 

Vuxenstöd “Vad är det?”

I de flesta fall är det en förutsättning med en god “handledare”, ett Vuxenstöd, i Skol-If för att få en bra verksamhet.

Vuxenstödet är den som skall hjälpa och stötta ungdomarna i deras arbete i skolidrottsförening. Såväl i det organisatoriska som att se till att ungdomarna får den ledarutbildning som är nödvändig för att nå ett gott resultat.

Vuxenstödet kan med sitt engagemang skapa den goda grund som ungdomarna behöver för att känna uppskattning, ansvar och vilja till utveckling av sin Skol-If.

Vuxenstödet är den person som finns till hjälp varje dag för medlemmarna i föreningen.

Fakta vuxenstöd
–  
ger en kontinuitet och trygghet i föreningen.
– får eleverna att ta ansvar.
– får eleverna att förstå att det är “deras grej”.
– påminner, stöttar, uppmuntrar och bygger självförtroende.
– är ett bollplank, är tillgänglig, någon att fråga.

 

Bilda Skol-If

Steg 1 – Bilda skolidrottsförening (skol-IF)

 En skol-IF är enkel att bilda. Det räcker att ni är några som vill idrotta och som vill göra det tillsammans under organiserade former och bestämmer att ni är en förening och vad ni ska heta. För att sedan bli medlem i ett förbund krävs också lite administration.

Först skapar ni ett dokument där ni skriver vad som ska gälla i er förening, det dokumentet kallas stadgar. Skolidrottsförbundet har tagit fram ett förslag på hur stadgar kan se ut (länk: normalstadgar), använd gärna dessa för inspiration och idéer. Om ni vill så går det även använda förslaget rakt av (glöm inte att fylla i luckorna i stadgarna, namn på föreningen, när stadgarna är fastställda samt §§ 19 & 21).

Stadgarna röstas fram vi ett bildandemöte där ni i punktform skriver vad som händer och vad ni beslutar under mötet (Länk: exempel på bildandeprotokoll). En bra idé kan vara att ha en arbetsgrupp som redan innan bildandemötet tar fram ett förslag på stadgar samt frågar runt på skolan vilka som vill vara medlemmar och bjuder in dessa till ett bildandemöte. Tänk på att det måste framgå av föreningens namn att det är en skolidrottsförening, exempelvis Haga skol-IF eller Hagaskolans IF.

Steg 2 – Ansök om medlemskap i Skolidrottsförbundet

 Nu är det dags för föreningen att söka om medlemskap i Skolidrottsförbundet. Medlemskapet behövs för att få delta på tävlingar arrangerade av förbundet samt för att få ekonomiskt stöd i form av LOK-stöd samt Idrottslyftsmedel. En skol-IF kan delta i alla Skolidrottsförbundets arrangemang. Det är fritt fram att delta i Skol-DM, Skol-SM, Fair Play Trophy osv.

Ansökan görs digitalt till Riksidrottsförbundet (RF) (länk till ansökan). För att ansökan ska vara komplett måste ni bifoga protokoll från bildandemötet samt föreningens antagna stadgar. I samband med er ansökan om att bilda skol-IF kommer ett organisationsnummer att tilldelas er av RF som gör ansökan till Skatteverket.

Steg 3 – Medlemsavgift & plus- eller bankgiro

Vips så är ni medlemmar i Skolidrottsförbundet! Skol-IF ska nu betala den årliga medlemsavgiften (gäller för kalenderår). Snart efter att föreningen blivit medlem hos förbundet så kommer en faktura till er förening. När den är betald återstår att öppna upp föreningens idrottonline-sida (se steg 4 nedan).

Passa även på att skaffa ett plus eller bankgirokonto så snart som möjligt, då kan ni hantera era pengar på ett enkelt sätt (länk: plus- eller bankgiroansökan).

Steg 4 – Öppna upp föreningens Idrottonline-sida

 Sist men inte minst behöver ni också öppna upp er Idrottonline-sida. Den används för att kommunikationen mellan förening och förbund ska fungera bra.

I Idrottonline söker ni LOK-stöd samt Idrottslyftsmedel. Här finns även ert medlemsregister som måste fyllas i med medlemmarnas namn och fullständiga personnummer. För att behålla ert medlemskap ska också lämna in en föreningsrapport till Skolidrottsförbundet en gång per år via denna sida. (länk: Öppna en Idrottonline-sida)

Varje år ska föreningen sedan därefter fylla i en föreningsrapport och lägga in alla medlemmar i medlemsregistret, via idrottonline. Har inte föreningen registrerat en sådan sida måste det göras först. (länk in?)

Medlemskapet innebär bland annat att alla era medlemmar är försäkrade och att ni kan anmäla lag och tävlande till skol-DM, skol-SM och söka LOK-stöd samt idrottslyftsmedel. Det finns ingen möjlighet att anmäla lag eller tävlande till skol-SM förrän föreningen har alla medlemmar i medlemsregistret.

Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen

Ungdomsgruppen består i dagsläget av ett 15-tal ungdomar i åldrarna

mellan 16-25 år där alla är engagerade efter egen förmåga.

Vi har många olika arbetsuppgifter såsom planering och utförande av

Premiumlägret samt Återträff, inspirera andra ungdomar till att fortsätta jobba

med skolidrott, hålla i utbildningar och utföra uppdrag vi får av styrelsen.

Vårt arbete som en Ungdomsgrupp har inspirerat många andra distrikt att

själva starta en grupp och vi har även hjälpt några i deras uppstart. 

Vill Du utveckla Ditt arbete inom skolidrotten och tycker detta låter

intressant?

Tveka inte att höra av Dig till ordförande i Ungdomsgruppen:

Norea Melandso: 070-064 00 53