fbpx
Hitta!
Generic filters

Utbildning

Hos oss på Skolidrottsförbundet i Skåne är utbildning en central del av vår verksamhet. Vi vill att alla unga som vill engagera sig i en skol-IF ska få utbilda sig till en ungdomsledare. Vi tror att alla barn och unga kan bli bra ledare och goda förebilder och vill därför rusta dem med både praktisk och teoretisk utbildning inom ledarskap.

Skolidrottsförbundet i Skåne har därför tagit fram ett utbildningskoncept med en stor variation av läger och kurser. Utbildningarna sker i fysiskt form så unga från hela Skåne möts och delar erfarenheter och kunskaper. För mer information kring utbildningarna kan du kontakta Jasmine Wahlström på jasmine.wahlstrom@skolidrott.se

Utbildningskonceptet

Skolidrottsförbundet i Skåne bjuder in till flera olika utbildningar under ett år. Nytt utbildningsår startar i augusti och avslutas i juni. På grund av Covid-19 kommer hösten 2020 och våren 2021 se annorlunda ut men alla skol-IF i Skåne som vill utbilda sina ledare kommer få möjlighet till detta via Skolidrottsförbundets digitala utbildning.

  • Unga Leder Unga: En tvådagarsutbildning för nya ledare. Utbildningen innehåller grundläggande kunskap om att vara ledare och övergripande föreningskunskap.
  • Fördjupad organisationslära: Vid uppstart av varje termin bjuds föreningarna in till fördjupad organisationslära. Här får de kunskap och stöd i att strukturera upp och utveckla terminens verksamhet.
  • Ordförande-och sekreterarträffar: Tre träffar för ordförande och vice ordförande och sekreterare. Här träffas ordförande, vice ordförande och sekreterare under kvällar och helger för att få en fördjupad kunskap kring sin ledande roll i en föreningen. 
  • Arrangera/Engagera: Endagsutbildning där ledarna får lära sig om att skriva projektansökningar och vad den behöver veta inför projektgenomförandet. Vi erbjuder utbildningen en gång på hösten och en gång på våren.
  • High Five: En tvådagarsutbildning i samarbete med Rädda barnen.  En utbildning med fokus på barnkonventionen och likabehandling. Här får de kunskap och verktyg för att identifiera maktstrukturer och minsta otrygghet inom föreningen.

Utbildningskostnad

Utbildningarna ingår i en del av den riktade satsning som görs tillsammans med olika aktörer. För att skapa lika förutsättningar för alla ledare att kunna delta på utbildningarna har vissa föreningar en ekonomisk stöttning  via Kultur-och fritidsenheten, skolan eller annan aktör. Du kan läsa mer om samverkan för riktade satsningar här.

För er som inte ingår i en samverkan bekostar utbildningen per deltagare. Kostnaden för utbildningarna varierar beroende på om det är i lägerform eller dagutbildning. Ta kontakt med Jasmine Wahlström på jasmine.wahlstrom@skolidrott.se för att få mer information om respektive utbildning.

Digitala utbildningsplattformen

Är er förening sugen på att genomföra en eller flera digitala utbildningar?

Skolidrottsförbundets digitala utbildningsplattform innehåller fem olika utbildningar som förbundet erbjuder kostnadsfritt till alla medlemsföreningar. Föreningen genomför dessa utbildningar helt på egen hand och behöver ingen certifierad utbildare på plats. På plattformen kan ni läsa mer om genomförandet och vilken utbildning som passar er bäst.

För mer information gå in på https://skolidrott.se/utbildning/