Hitta!
Generic filters

Skol-IF på riktigt – i hela kommunen!

Vittra Kungshagens skola i Nyköpings kommun satsar hårt på att ha en aktiv och fungerande Skol-IF då vi tror på att en aktiv fritid ger ökat välmående på många plan.

[bctt tweet=”Efter bara ett år ser vi ökad närvaro i skolan, minskade konflikter och förbättrade skolresultat.” username=”skolidrott”]

Vi erbjuder rastaktiviteter på alla stadier och aktiviteter under kvälls- och helgtid. Vi har bland annat hyrt badhuset, bion, åkt till skidbacken och haft en hel busslast med unga på fotbollslandskamp.

Det är 16 elever på vårt högstadium med mig som rektor, två vuxna och vår idrottslärare som driver arbetet tillsammans. Utöver aktiviteter har vi utbildningar för både elever och personal inom ledarskap, välmående och förebildskap.

[bctt tweet=”50 företag har hittills sponsrat våra aktiviteter som varit planerade av eleverna.” username=”skolidrott”]

Vi vill att alla skolor i Nyköping ska arbeta med Skol-IF och för att detta ska bli en sanning har vi haft möten med alla andra rektorer i kommunen. Vi har fått alla att skriva under ett förslag på en gemensam satsning för hela kommunen som vi sedan lämnat till politikerna. Utöver det har vi även mött Nyköping kommuns ordförande och oppositionen för att förankra detta blocköverskridande.

Förra veckan fick vi besked om att Nyköpings kommun gör en central satsning på Skol-IF genom en fritidsgårdssatsning som inleds 1 januari 2019. Detta innebär att det bildas en grupp som blir ansvariga för att ordna utbildningar, events och att vara stöd för alla skolors representanter.

Vi är mycket glada för detta då vi ser att det ökade välmåendet som vi får på vår skola kan få finnas på alla skolor och vi vill även öka nätverkandet mellan skolorna för att eleverna ska skapa hållbara och bra relationer.

[bctt tweet=”Dagens samhälle erbjuder många aktiviteter för dem som redan är aktiva i olika klubbar men för de som inte är det finns det få arrangerade aktiviteter. Genom vårt arbete med Skol-IF ökar vi aktiviteten och motverkar psykisk ohälsa hos våra unga.” username=”skolidrott”]

Detta är bara början, vi lovar er att Nyköping och Vittra Kungshagens skola kommer att fortsätta utvecklingen av Skol-IF!

Läs även bloggarna “Stolta ser vi betydelsen av Skol-IF varje dag!” och ”Hej Skolverket, föreslå Skol-IF för mer rörelse i skolan!”.